۴ بهمن ۱۳۹۹

نقشه سایت

صفحه نخست

صفحه نخست-جدید

نقشه سایت

درباره تک ماشین

محصولات

سیستم‌های قفسه‌بندی انبار

قفسه بندی متحرک هوشمند

قفسه بندی متحرک نیمه سنگین مکانیکی

قفسه بندی سنگین خودجریان (رولیکی)

قفسه بندی خودراهرو با پالت بر (شاتل)

انبار‌های مکانیزه اتوماتیک AS/RS

سیستم تفکیک و توزیع کالا و دارو APS و DPS

سیستم خود تغذیه

سازه های نیم طبقه پیش ساخته (مزانین)

سیستم‌های قفسه‌بندی اداری

قفسه بندی ثابت اداری و کتابخانه

بایگانی هوشمند چرخشی

قفسه بندی متحرک اداری

قفسه بندی متحرک نیمه سنگین (Long Span)

تجهیزات جانبی

سیستم‌های قفسه‌بندی موزه‌ای

قفسه بندی متحرک نیمه سنگین ( Long Span )

سیستم نگهداری فرش و پارچه

قفسه بندی متحرک موزه ای

سازه های نگهداری سکه , مهر و اشیاء عتیقه

سیستم آویز تابلو

گالری

آمار بازدیدکنندگان

مشتریان

انبار

قفسه بندی متحرک هوشمند

قفسه بندی نیمه سنگین متحرک

سیستم خود تغذیه

سازه های نیم طبقه پیشرفته

کتابخانه

قفسه بندی ثابت کتابخانه ای

قفسه بندی متحرک کتابخانه ای

آرشیو

قفسه بندی متحرک اداری

قفسه بندی متحرک نیمه سنگین

بایگانی هوشمند چرخشی

موزه

قفسه بندی متحرک نیمه سنگین

سیستم نگهداری فرش و پارچه

قفسه بندی متحرک موزه ای

سازه های نگهداری سکه،مهر و اشیاء عتیقه

سیستم آویز تابلو

فرم الکترونیکی

تماس با ما