شرکت تک ماشین / لیست مشتریان / لیست مشتریان خارجی

مشتریان خارجی

 

ردیف نام سازمان استان شهر تاریخ اجرا / سال نوع محصول
1  ABU DHABI POLICE GHQ دوبی دوبی 1393 متحرک
2 ABU DHABI MEDICAL INDUSTRIES   دوبی 1388  
3 Abu Dhabi Medical Industries   ابوظبی 1388 متحرک
4 ABU DHABI MEDICAL INDUSTRIES   دوبی 1388 متحرک
5 abu Dhobi commercial Bank   ابوظبی 1382 متحرک
6 Abu Ghabi Medical Industries   دوبی 1384 متحرک
7 ADPICO   دوبی 1383 متحرک
8 Ahmad Rais   دوبی 1384 متحرک
9 Al Esdareh   دوبی 1384 متحرک
10 Al Esdareh Trading   دوبی 1384 متحرک
11 AL HABT R MURRAY   دوبی 1390 ثابت و متحرک
12 Al Marj   دوبی 1383  
13 Al Mazroui Medieal   ابوظبی 1384 متحرک
14 Al Milad Engineering Construction   دوبی 1386 متحرک
15 AL SAUDIA METAL INDUSTRIES دوبی دوبی 1392 ثابت و متحرک
16 Al Shahad   دوبی 1384  
17 AL SHAYA SAMPLE FOR SAUDI ARABIA دوبی دوبی 1391 سیستم ثابت و متحرک
18 ALGICO SHK PALACE   ابوظبی 1387 متحرک
19 ALHAMRACFORT HOTEL   دوبی 1390 متحرک
20 Alhamrah Fort Hotel & Beach Resort   دوبی 1387 متحرک
21 Ali Yaqoob Trading   دوبی 1385  
22 Alshaya Trading دوبی دوبی 1391 ثابت و متحرک
23 Alshaya Trading دوبی دوبی 1391 ثابت و متحرک
24 Alshaya Trading دوبی دوبی 1391 ثابت و متحرک
25 Alshaya Trading Co.LLC دوبی دوبی 1391 ثابت و متحرک
26 Alshaya Trading CO.LLC بیروت و لبنان بیروت و لبنان 1391 متحرک
27 Amana Steel   دوبی 1386 متحرک
28 AMBB INTERIORS دوبی دوبی 1391 ثابت و متحرک
29 Amna Steel   دوبی 1386  
30 Arabian Milenium Trading Dubai دوبی دوبی 1394 تعمیرات
31 ARABIAN MILLENNIUM TFRADING   ابوظبی 1388 متحرک
32 arenco real estate   دوبی 1388 متحرک
33 ARENCO REAL ESTATE   دوبی 1389  
34 ARENCO REAL ESTATE دوبی دوبی 1395 قطعه اداری
35 ARENCO REAL ESTATE دبی دبی 1396 متحرک و ثابت
36 ARENCO REAL ESTATE دبی دبی 1396 دیوایدر
37 ARENCO REAL STATE دبی دبی 1397 متحرک
38 Ascon   دوبی 1387 متحرک
39 ASSARAIN FURNISHING  دوبی دوبی 1394 متحرک
40 ASSARAIN FURNISHING LLC دوبی دوبی 1394 متحرک
41 ASSARIAN FURNISHING LLC   دوبی 1388 متحرک
42 AURUM DESIGN دوبی دوبی 1391 ثابت و متحرک
43 AURUM INTERIOR DESIGN دوبی دوبی 1393 متحرک
44 AURUM INTERIOR DESIGN دوبی دوبی 1393 متحرک
45 AURUM INTERIOR DESIGN دوبی دوبی 1394 ثابت و متحرک
46 AURUM INTERIOR DESIGN دوبی دوبی 1394 متحرک
47 AURUM INTERIOR DESIGN دوبی دوبی   متحرک
48 B & M FZ CO   دوبی 1384 ثابت
49 B & M FZCO   دوبی 1382 ثابت
50 B &M FZCO   دوبی 1383 ثابت
51 Banque Banorabe   دوبی 1381 متحرک
52 BCF FOR DUTCO BALFOUR دبی دبی 1396 متحرک و ثابت
53 Behlasa Decoration   دوبی 1387 متحرک
54 Beirut Consultting-ABU-Dhabi   دوبی 1387 متحرک
55 Berkeley Services   دوبی 1383  
56 BFC-DUTCO BALFOUR دبی دبی   ثابت و متحرک
57 BFC-DUTCO BALFOUR دبی دبی   ثابت و متحرک
58 Bin Hendi   دوبی 1388  
59 Bin Hendi Enterprises   دوبی 1386  
60 Binhendi Enterprises   دوبی 1386 متحرک
61 Blue Crown   دوبی 1387 متحرک
62 BLUE CROWN  FURNITURE دوبی دوبی 1395 متحرک و ثابت
63 blue crown furnitur   دوبی 1389 متحرک
64 Blue Crown Furniture   دوبی 1384 متحرک
65 Blue Crown Furniture   دوبی 1385 متحرک
66 Blue Crown Furniture   دوبی 1385 متحرک
67 Blue Crown Furniture   دوبی 1385 متحرک
68 Blue Crown Furniture   دوبی 1385  
69 Blue Crown Furniture   دوبی 1385 متحرک
70 Blue Crown Furniture   دوبی 1386  
71 Blue Crown Furniture   دوبی 1387 متحرک
72 BLUE CROWN FURNITURE   دوبی 1390 ثابت و متحرک
73 BLUE CROWN FURNITURE دوبی دوبی 1394 ثابت و متحرک
74 BLUE CROWN FURNITURE دوبی دوبی 1395 متحرک
75 BLUE CROWN FURNITURE دوبی دوبی 1395 قطعه اداری
76 BLUE CROWN FURNITURE دوبی دوبی   ثابت و متحرک
77 BLUE CROWN FURNITURE دبی دبی   متحرک
78 Blue Crown Furniture LLC   دوبی 1387 متحرک
79 BLUE CROWN FURNITURE LLC دوبی دوبی 1391 ثابت و متحرک
80 BLUE CROWN FURNITURE LLC دوبی دوبی 1392 ثابت و متحرک
81 BLUE CROWN FURNITURE LLC دوبی دوبی 1394 ثابت و متحرک
82 Blue Ocean   دوبی 1382 ثابت
83 Blue Ocean   دوبی 1382 ثابت
84 Boundary Affairs Council   دوبی 1390 ثابت و متحرک
85 City Space LLC   دوبی 1386 متحرک
86 Compera INTL Corp   لیبی - خارطوم 1388 متحرک
87 Culf Research Center   دوبی 1383 متحرک
88 DAMAS JEWELLERY LLC دوبی دوبی 1391 ثابت و متحرک
89 DAMAS LLC  دوبی دوبی 1392 ثابت و متحرک
90 deco emirates LLC christian dior of moe   دوبی 1389 متحرک
91 Denholm yam   دوبی 1388 متحرک
92 DENHOLM YAM COOTACTING دبی دبی 1397 متحرک
93 DENIZ GENERAL TRADING LLC دوبی دوبی 1394 متحرک
94 Derwent International   دوبی 1387 متحرک
95 Derwent International   دوبی 1387 متحرک
96 Derwent International   دوبی 1387 متحرک
97 DERWENT INTL LLC   دوبی 1388 متحرک
98 DIOMOND DTATIONARY EST   بحرین 1388 متحرک
99 DRAGON OIL دبی دبی 1395 ثابت و متحرک
100 DRAGON OIL PLC دوبی دوبی 1392 قطعات تکمیلی
101 Dubai Cilicon Oasis Authorities   دوبی 1388 متحرک
102 DUBAI CIVIL DEFENSE دبی دبی 1395 ثابت و متحرک
103 ED GROUP TECH.SERVICES دبی دبی 1397 متحرک
104 EMAAR MALLS PSJC دبی دبی 1396 متحرک
105 Emarat   دوبی 1384  
106 Emirates equipments   دوبی 1381 ثابت
107 Emirates Group Dubai   دوبی 1387 متحرک
108 Emirates Hill Properties   دوبی 1388  
109 Emirates Hills Properties   دوبی 1387 متحرک
110 Emirates International   دوبی 1381  
111 EMIRATES INTL.INVESTMENT دوبی دوبی 1391 متحرک
112 Emirates National Investement   دوبی 1387 متحرک
113 EMIRATES NATIONAL INVESTMENT دوبی دوبی 1392 ثابت و متحرک
114 E-T-A   دوبی 1383 متحرک
115 ETA  Zenath Oil Derivatives   دوبی 1386 ثابت
116 eta ascon house   دوبی 1389  
117 ETA ASCON LPHRM Personel   دوبی 1387 متحرک
118 ETA Star Property   دوبی 1387 متحرک
119 ETA STAR PROPERTY دوبی دوبی 1392 متحرک
120 ETA Zenath Recycling   دوبی 1385 متحرک
121 ETA/ASCON/HRM DEPT   دوبی 1387 متحرک
122 Etastar Property Developers   دوبی 1388 متحرک
123 Etazenath   دوبی 1386  
124 Evrotech   دوبی 1381 متحرک
125 EXA  GROUP دبی دبی 1397 متحرک
126 EXA GROUP دبی دبی 1397  
127 Faza Sazan ItaryTrading   دوبی 1386 متحرک
128 FDC  INTERIORS دبی دبی 1396 متحرک
129 FDC INTERIORS دبی دبی 1396 ثابت
130 FDC INTERIORS دبی دبی 1397  
131 FDC INTERIORS دبی دبی   کشو آویز
132 GAC Marines LLC   ابوظبی 1387 متحرک
133 GATES DESIGN LLC دبی دبی 1395 ثابت و متحرک
134 GATES DESIGN LLC دبی دبی   ثابت و متحرک
135 Gemaco   دوبی 1381 متحرک
136 Gemaco   دوبی 1382 متحرک
137 Gemaco   دوبی 1383 متحرک
138 Gemaco   دوبی 1386  
139 Gemaco   دوبی 1386 متحرک
140 Gemaco & Dadsal   دوبی 1381 ثابت
141 Gemaco & Dadsal   دوبی 1381  
142 Gemaco Décor   شارجه 1386  
143 Gemaco Genuine Dekor   دوبی 1384 متحرک
144 Gemaco Interiores   دوبی 1386  
145 Gemaco Interiors   دوبی 1384 متحرک
146 Gemaco Interiors   دوبی 1384 متحرک
147 Gemaco Interiors   دوبی 1384 متحرک
148 Gemaco Interiors   دوبی 1385 متحرک
149 Gemaco Interiors   دوبی 1385 متحرک
150 Gemaco Interiors   دوبی 1385  
151 Gemaco Interiors   دوبی 1385 متحرک
152 Gemaco Interiors   دوبی 1385  
153 Gemaco Interiors   دوبی 1386 متحرک
154 GEMACO INTERIORS   دوبی 1388 متحرک
155 Gemaco KBR Project   دوبی 1387 متحرک
156 Gulf Ocean Intl   دوبی 1386 ثابت
157 GULFDRUGEST   دوبی 1389 متحرک
158 GULFDRUGEST   دوبی 1389 ثابت
159 H.S.B.C Bank   دوبی 1381 متحرک
160 HABIB BANK دبی دبی 1395 لوازم جانبی
161 HALCION TECHNICAL SERVICES LLC دبی دبی 1396  
162 HBZ SERVICES FZ LLC   دوبی 1390 ثابت و متحرک
163 He General Medical Center   دوبی 1384 متحرک
164 HEMANI GENERAL TRADING دوبی دوبی 1395 ثابت و متحرک
165 HEMANI GENERAL TRADING دبی دبی 1395 ثابت و متحرک
166 HEMANI GENERAL TRADING دبی دبی 1395 ثابت و متحرک
167 Higher Education & Scientific Research   دوبی 1388 متحرک
168 HSBC   بحرین 1384 متحرک
169 HSBC   دوبی 1388 متحرک
170 HSBC Internet   بحرین 1385  
171 IBZ SERVICES FZ LLC   دوبی 1390 قطعات تکمیلی
172 ICD   دوبی 1382 متحرک
173 IESCO - QATAR دوبی دوبی 1391 ثابت و متحرک
174 IMAM ALI SHRINE-Njaf-Iraq-کارا دوبی دوبی 1394 متحرک
175 IMMO PRESTIGE HOLDING LIMITED-کارا دوبی دوبی 1393 متحرک
176 INDUSTRIAL EQUIPMENT & SERVICES Co-QATAR-کارا دوبی دوبی 1392 ثابت و متحرک
177 INDUSTRIAL EQUIPMENT & SERVICES Co-کارا دوبی دوبی 1392 متحرک
178 INNOVARCH INTERIRS LLC-کارا دوبی دوبی 1394 متحرک
179 Iran Saderat Bank   ابوظبی 1381  
180 Iran Saderat Bank   دوبی 1385 متحرک
181 Iran Saderat Bank   دوبی 1385 متحرک
182 Iran Saderat Bank   دوبی 1386  
183 IRMA FURNITURE &DESIGN   دوبی 1389 متحرک
184 Italian Consult   دوبی 1386  
185 Italian Consulte   دوبی 1383 متحرک
186 JAMAL AHLIFOODS CO   دوبی 1389 ثابت و متحرک
187 JRHP   دوبی 1386 ثابت
188 Jupiter Star   دوبی 1383  
189 K B R   دوبی 1386  
190 Kara   دوبی 1381  
191 Kara   دوبی 1381 متحرک
192 Kara   دوبی 1382 ثابت
193 Kara   دوبی 1382 ثابت
194 Kara - Exhibition   دوبی 1381 متحرک
195 Kara Trading   دوبی 1379  
196 Kara Trading     1379  
197 Kara Trading   دوبی 1379  
198 Kara Trading   دوبی 1379  
199 Kara Trading   دوبی 1379 متحرک
200 Kara Trading   دوبی 1379 متحرک
201 Kara Trading   دوبی 1379 متحرک
202 Kara Trading   دوبی 1379 ثابت
203 kashti interiors دوبی دوبی 1391 ثابت و متحرک
204 KBR   دوبی 1386  
205 KBR GOVT Operation   دوبی 1385  
206 KPMG   دوبی 1388  
207 KPMG   دوبی 1388 متحرک
208 Leminar Air   دوبی 1384  
209 Lolo Center   دوبی 1381 متحرک
210 LUE CROWN FURNITURE LLC دوبی دوبی 1391 ثابت و متحرک
211 MAISON INTERIORS دبی دبی 1395 ثابت و متحرک
212 Mapna Intl   دوبی 1386 متحرک
213 MAPNA INTRNATIONAL FZE   دوبی 1389 متحرک
214 MARHABA   دوبی 1389 متحرک
215 Marhaba MTA General Trading LLC دوبی دوبی 1392 متحرک
216 MARINA HOMES دبی دبی 1395 ثابت و متحرک
217 MARINA HOMES دبی دبی 1395 متحرک
218 MEHBOOB FURISHING عمان عمان 1382 ثابت
219 Mehbood Furnishing   دوبی 1382 ثابت
220 Mesco Office Furniture   دوبی 1386 متحرک
221 Milad Engineering   دوبی 1384 ثابت
222 Ministry Of Culture   ابوظبی 1387 متحرک
223 MODERN EMIRATE FURNITURE   دوبی 1381 متحرک
224 NAD AL SHBA   دوبی 1388  
225 NAD AL SHEBA   دوبی 1388 متحرک
226 NAD AL SHEBA  دوبی دوبی 1392 ثابت و متحرک
227 Nad Al Sheebba Club   دوبی 1385  
228 Nakheel   دوبی 1388  
229 Nakheel Interiors   دوبی 1386 متحرک
230 NEO SPACE دبی دبی 1396 متحرک
231 Neuro Spinal Hospital   دوبی 1385 ثابت
232 NEW STORE   دوبی 1379 ثابت
233 NEW YORK FRIES RESTARUNT دوبی دوبی 1391 ثابت و متحرک
234 Nigol General Trading   دوبی 1387 متحرک
235 Nigol Trading   دوبی 1387  
236 Nikla bobof     1379 متحرک
237 NRTC Group of Companies دوبی دوبی 1394 ثبت و متحرک
238 Oriental Press   دوبی 1385 ثابت
239 Pacific Control System   دوبی 1385 متحرک
240 Pacific Counter System   دوبی 1386 متحرک
241 PAINT ADDITIVES LAB FZ-LLC دبی دبی 1396 متحرک
242 PARADA دبی دبی 1397 طبقه
243 Petex Trading   دوبی 1385 ثابت
244 petex trading Co   دوبی 1389 ثابت
245 PINEER OFFICE FURNITURE دوبی دوبی 1392 متحرک
246 PIONEER FURNITURE  دبی دبی 1395 ثابت و متحرم
247 PIONEER OFFICE FURNITURE دوبی دوبی 1394 ثابت و متحرک
248 Planet Medica FZE دوبی دوبی 1394 ثابت و متحرک
249 PRADA FOR MIU MIU DUBAI MALL دبی دبی   متحرک
250 PRADA MIDDLE EAST FZCO دوبی دوبی 1394 ثابت و متحرک
251 PRADA-TDM دبی دبی 1397 متحرک
252 PRESTIGE BULDING SOLUTIONS دبی دبی 1397 متحرک
253 PROFESSIONAL IDEA FURniture & décor دوبی دوبی 1394  
254 Professional idea furniture & décor دوبی دوبی 1394 متحرک
255 PROFESSIONAL IDEA-کارا دبی دبی 1396  
256 Qatar Insurance   دوبی 1385 متحرک
257 Qatar Insurance   دوبی 1386  
258 Qatar Insurance Company   دوبی 1386  
259 QATAR INSURANCE COMPANY   دوبی 1388 متحرک
260 RED FOX دبی دوبی 1390 متحرک
261 REDEFINED DIMENSION FZE دوبی دوبی 1393 ثابت و متحرک اداری
262 REDEFINED DIMENSION FZE دوبی دوبی 1394 ثابت و متحرک
263 REDEFINED DIMENSION FZE دوبی دوبی 1395 متحرک و ثابت
264 REDEFINED DIMENSION FZE دبی دبی 1395 ثابت و متحرک
265 REDFOXINTERIORDESIGN   دوبی 1389 متحرک
266 Saderat Bank   ابوظبی 1381 متحرک
267 SAIF ZONE-ENGINEERING DEPARTMEN-کارا دوبی دوبی 1393 قطعات اداری
268 Saleh Construction   دوبی 1383  
269 Saleh Construction   دوبی 1383  
270 SEEP GROUP-کارا دبی دبی   ثابت
271 SHALANA HEALTHCARE DMCC   دوبی 1390 متحرک
272 Sharjah Airport   شارجه 1388  
273 SHARJAH SAIF ZONE   شارجه 1386 متحرک
274 Slotted   دوبی 1383  
275 Space Well Interiores   دوبی 1387 متحرک
276 SPACE WELL INTERIORS دبی دبی 1397  
277 Spacewell دوبی دوبی 1391 ثابت و متحرک
278 SPACEWELL INTERIORS دوبی دوبی 1391 ثابت و متحرک
279 SPACEWELL INTERIORS دوبی دوبی 1393 ثابت و متحرک
280 SPACEWELL INTERIORS دوبی دوبی 1397 ثابت و متحرک
281 SPACEWELL INTERIORS LLC   دوبی 1390 متحرک
282 SPACEWELL INTERIORS LLC دوبی دوبی 1391 متحرک
283 SPACEWELL INTERIORSLLC دبی دبی 1397 متحرک
284 spacewell interiotrs   دوبی 1390 متحرک
285 SPACEWELL INVERIORS LLC دوبی دوبی 1392 متحرک
286 spacewll interiors llc دبی دبی 1397 متحرک
287 SPEE GROUP TECH SERVICES دبی دبی 1397 متحرک
288 SPEED GROUP دبی دبی 1396 متحرک
289 SPEED GROUP دبی دبی 1396 متحرک
290 SPEED GROUP TECH SERVICES دبی دبی 1379  
291 SPEED GROUP TECH SERVICES دبی دبی 1397 متحرک
292 SPEED GROUP TECH SERVICES دبی دبی   متحرک
293 SPEED GROUP TECHNICAL دبی دبی 1396 ثابت و متحرک
294 Stamani Federal Build Industries   دوبی 1387 متحرک
295 Sunre Industries LLC   دوبی 1386 متحرک
296 TEEJAN FURNICHING LLC دبی دبی 1396 متحرک
297 TEEJAN FURNISHING دبی دبی 1395 ثابت و متحرک
298 TEEJAN FURNISHING دبی دبی 1397 متحرک
299 teejan furnishing LLC   دوبی 1389 متحرک
300 TEEJAN FURNISHING LLC دوبی دوبی 1393 ثابت و متحرک
301 TEEJAN FURNISHING LLC دوبی دوبی 1394 ثابتو متحرک
302 TEEJAN FURNISHING LLC دوبی دوبی 1394 ثابت و متحرک
303 TEEJAN FURNISHING LLC دوبی دوبی 1395 ثابت و متحرک اداری
304 TEEJAN FURNISHING LLC دبی دبی 1397 متحرک
305 THE CROWN PRINCE OFFICE دوبی دوبی 1394 متحرک
306 The General Medical Center   دوبی 1383 متحرک
307 Theone   دوبی 1382 متحرک
308 U.A.E Interprises   دوبی 1387 متحرک
309 UNIVERSITY OF WOLLOGONG دوبی دوبی 1391 متحرک
310 UNIVERSITY OF WOLLONGONG IN DUBAI   دوبی 1388 متحرک
311 VEXUS INTERIORS LLC دوبی دوبی 1394 متحرک
312 VEXUS INTERIORS LLC دبی دبی 1397 متحرک
313 W WORK INTERIORS LLC دبی دبی 1395 ثابت و متحرک
314 WINDOW OFFICE FURNITUE دبی دبی 1397 متحرک
315 window office furniture دوبی دوبی 1393 ثابت و متحرک
316 window office furniture دبی دبی 1397 متحرک
317 WINDOW OFFICE FURNITURE دبی دبی 1397 ثابت
318 X WORKS INTERIORS LLC دبی دبی 1395 ثابت و متحرک
319 Zayed University   ابوظبی 1384 متحرک
320 Zayed University   ابوظبی 1385 متحرک
321  PRADA Emirates LLC دوبی دوبی 1392 متحرک
322  AKASIA DÉCOR LLC - LEVEL SHOES DUBAL MALL دبی دبی 1399 متحرک
323  AL SAUDIA METAL INDUSTRIES دوبی دوبی 1391 ثابت و متحرک
324 AL TSYER GROUP BALENCIAGA دبی دبی 1398 متحرک
325  ALLIED POWER TECHNICAL دوبی دوبی 1399 متحرک
326 Alshaya Trading Co.LLC دوبی دوبی 1391 قطعات تکمیلی
327 Alshaya Trading Co.LLC دوبی دوبی 1392 متحرک
328 Alshaya Trading co.LLC دوبی دوبی 1392 متحرک
329 Alshaya Trading Co.LLC دوبی دوبی 1392 ثابت و متحرک
330  Alshaya Trading Co.LLC دوبی دوبی 1393 ثابت و متحرک
331  Alshaya Trading Co.llc دوبی دوبی 1393 قطعات (طبقه و میله آویز )
332  ATOR - MAT SYSTEM دوبی دوبی 1392 متحرک
333  AURUM INTERIOR DESIGN دوبی دوبی 1393 ثابت و متحرک
334 AURUM INTERIOR DESIGN دوبی دوبی 1393 قطعات
335  AURUM INTERIOR DESIGN دوبی دوبی 1393 متحرک
336  Bank Melli Iran دوبی دوبی 1392 قطعه
337  Bank Melli Iran دوبی دوبی 1392 کشو آویز افقی
338  BAYER MIDDLE EAST FZE دوبی دوبی 1392 متحرک
339  BLUE CROWN FURNITURE دوبی   1389 متحرک
340  BLUE CROWN FURNITURE دوبی دوبی 1393 ثابت و متحرک
341  BLUE CROWN FURNITURE دبی دبی 1398 ثابت و متحرک
342  BLUE CROWN FURNITURE LLC دوبی دوبی 1392 متحرک
343  BLUE CROWN FURNITURE LLC دوبی دوبی 1392 ثابت و متحرک
344  DECO EMIRATES CO دوبی   1389 متحرک
345  Deco Emirates LLC دوبی دوبی 1393 ثابت و متحرک
346  DecoEmirates دوبی دوبی 1391 ثابت و متحرک
347  DIAMOND STATIONERY EST تهران تهران 1389 متحرک
348  DM HEAL THCARE ASTER PHARMACY  دوبی دوبی 1392 متحرک
349  DM HEALTHCARE دوبی دوبی 1392 کشویی آویز افقی
350  DRAGON (HOLDING) LTD دوبی دوبی 1392 متحرک
351 DRAGON OIL دوبی دوبی 1393 قطعه
352 EL SHEDDI GENERAL TRADING FZE دبی دبی 1398 ثابت و متحرک
353  EMIRATES NATIONAL INVESTMENT دوبی دوبی 1392 کشو آویز افقی
354  EXA GROUP دبی دبی 1398 متحرک
355  EXA GROUP دبی دبی 1398 متحرک
356  EXA GROUP دبی دبی 1398 متحرک
357  EXA GROUP - LV - MOE دبی دبی 1398 متحرک
358  EXA GROUP - LV - MOE دبی دبی 1398 متحرک
359  EXAGROUP دبی دبی 1397 ثابت
360  EXTRA/ADDITIONAL PARTS دبی دبی 1398 قطعه
361 FDC INTERIORS FZE CHLOE-TDM دوبی دوبی 1399 متحرک
362  Frenc Decorations Center Intl دوبی دوبی 1391 ثابت و متحرک
363  Frenc Decorations Center Intl دوبی دوبی 1391 ثابت ومتحرک
364  FRENCH DECORATION CENTER دوبی دوبی 1392 متحرک
365  French Décor Ctr دوبی دوبی 1393 ثابت و متحرک
366  GULF GLORY MARINE SERVICES دوبی دوبی 1391 ثابت ومتحرک
367  HABIB BANK LIMITED دبی دبی 1398 متحرک
368  HALICION TECHNICAL SERVICES دبی دبی 1398 متحرک
369  IMAM ALI SHRINE - NAJAF,ARAG نجف نجف 1398 متحرک
370  INT'L.HOSPITAL CONSTRUCTION.CO دوبی دوبی 1393 متحرک
371  INTERTEC GROUP W.L.L دوبی دوبی 1392 ثابت و متحرک
372  LOC 8 - LV دبی دبی 1398 ثابت
373  LOC8EQUIPMENT TRADING LLC دبی دبی 1398 متحرک
374  LOC8EQUIPMENT TRADING LLC دبی دبی 1398 متحرک
375  MANAZILL REAL SATATE دبی دبی 1397 متحرک
376  NRTC GROUP OF COMPANIES دوبی دوبی 1392 متحرک
377  NRTC Group of Companies دوبی دوبی 1393 متحرک
378  POWER CENTER ROCK دوبی دوبی 1392 متحرک
379  PRADA Emirates LLC دوبی دوبی 1392 قطعه
380  Prada Emirates LLC دوبی دوبی 1393 متحرک
381  PRADA Emirates LLC Dubai Mall دوبی دوبی 1392 ثابت ومتحرک
382  QATAR INSURANCE CO.ABU DHABI OFFICE دوبی دوبی 1391 متحرک
383  QATAR INSURANCE CO.DUBAI OFFICE دوبی دوبی 1391 متحرک
384  RADIANT GENERAL TRADING دبی دبی 1398 متحرک
385  SALF ZONE AUTHORITY دوبی دوبی 1391 ثابت و متحرک
386  SPACEWELL INTERIORS LLC دوبی دوبی 1392 متحرک
387  SPACEWELL INTERIORS LLC دبی دبی 1397 متحرک
388  SPACEWELL INTERIORS LLC دبی دبی 1398 متحرک
389  Speed Group دوبی دوبی 1393 متحرک
390  SPEED GROUP TECHNICAL SERVICES دبی دبی 1398 متحرک
391  SPEED GROUP TECHNICAL SERVICES LLC دوبی دوبی 1399 متحرک
392  SPEED GROUP TECHNICALL SERVICES دبی دبی 1397 ثابت و متحرک
393  TALOR INTERIOR DECORATION دبی دبی 1398 متحرک
394  TEEJAN FURNISHING LLC دوبی دوبی 1392 ثابت و متحرک
395  TEEJAN FURNISHING LLC دوبی دوبی 1392 ثابت و متحرک
396 TEEJAN FURNISHING LLC دوبی دوبی 1392 ثابت و متحرک
397  TEEJAN FURNISHING LLC دوبی دوبی 1393 متحرک
398  TEEJAN FURNISHING LLC دوبی دوبی 1393 ثابت و متحرک
399  TEEJAN FURNISHING LLC دبی دبی 1398 متحرک
400 TEEJAN FURNISHING LLC OMAN دوبی دوبی 1392 متحرک
401  UNIVERSITY OF WOLLONGONG in DUBAI دوبی دوبی 1393 متحرک
402  VEXUS INTERIORS LLC دوبی دوبی 1392 ثابت و متحرک
403 WINDOW OFFICE FURNITURE دبی دبی 1397 ثابت و متحرک
404  XWORKS INTERIORS LLC دبی دبی 1397 ثابت و متحرک
  • آدرس دفتر مرکزی: تهران، کوی نصر، نبش خیابان ۱۲ پلاک ۱۳ طبقه ۳
  • تلفن: 6-88230764-(021)
  • ایمیل:Info@TechMachine.co
  • کارخانه: تهران، ملارد، شهرک صنعتی صفادشت، بلوار خرداد، خیابان پنجم غربی، پلاک 132
  • تلفن: 3-65438450-(021)

شبکه های اجتماعی :

همکاران :