شرکت تک ماشین / لیست مشتریان / لیست مشتریان داخلی

مشتریان داخلی

 

ردیف نام سازمان استان شهر تاریخ اجرا / سال نوع محصول
1 A  اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر بوشهر بوشهر 1390 متحرک
2 B اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر بوشهر بوشهر 1390 متحرک
3 اداراه امور اراضی جهاد کشاورزی مشهد مشهد 1382 متحرک
4 اداره اطلاعات اعتباری بانک ملی تهران تهران 1381 متحرک
5 اداره املاک و اراضی ستاد مشترک سپاه تهران تهران 1385 متحرک
6 اداره املاک و اراضی ستاد مشترک سپاه تهران تهران 1385  
7 اداره آماد و پشتیبانی ستاد مشترک تهران تهران 1381 متحرک
8 اداره آماد و پشتیبانی ستاد مشترک تهران تهران 1381 متحرک
9 اداره آماد و پشتیبانی ستاد مشترک تهران تهران 1382 متحرک
10 اداره آماد و پشتیبانی ستاد مشترک تهران تهران 1383 متحرک
11 اداره آماد و پشتیبانی ستاد مشترک سپاه تهران تهران 1380 متحرک
12 اداره آموزش و پرورش مازندران بابلسر 1380 متحرک
13 اداره آموزش و پرورش مازندران بابلسر 1380 متحرک
14 اداره آموزش و پرورش مازندارن بابلسر 1381 متحرک
15 اداره آموزش و پرورش فارس جهرم 1382 متحرک
16 اداره آموزش و پرورش مازندران بابلسر 1383 متحرک
17 اداره آموزش و پرورش مازندران ساری 1385 متحرک
18 اداره آموزش و پرورش فسا فارس شیراز 1386 متحرک
19 اداره بازرسی بانک ملت (سرپرستی) مشهد مشهد 1383 متحرک
20 اداره بنادر کشتیرانی هرمزگان بندرعباس 1385  
21 اداره بنادر و کشتیرانی خوزستان بندر امام خمینی 1384 متحرک
22 اداره بیمه خدمات درمانی کرمان کرمان 1382 متحرک
23 اداره پست فارس شیراز 1378 متحرک
24 اداره توزیع نیروی برق گیلان فومن 1382 متحرک
25 اداره ثبت احوال     1379 متحرک
26 اداره ثبت احوال مرکزی دلیجان 1380 متحرک
27 اداره ثبت احوال مرکزی محلات 1380 متحرک
28 اداره ثبت احوال مرکزی تفرش 1380 متحرک
29 اداره ثبت احوال مرکزی آشتیان 1380 متحرک
30 اداره ثبت احوال کرمان کرمان 1380 متحرک
31 اداره ثبت احوال قم قم 1380 متحرک
32 اداره ثبت احوال تهران تهران 1380 متحرک
33 اداره ثبت احوال خوزستان اندیمشک 1380 متحرک
34 اداره ثبت احوال مرکزی خمین 1380 متحرک
35 اداره ثبت احوال مرکزی شازند 1380 متحرک
36 اداره ثبت احوال خوزستان اهواز 1380 متحرک
37 اداره ثبت احوال مرکزی خمین 1380  
38 اداره ثبت احوال کهکیلویه و بویر احمد یاسوج 1381 متحرک
39 اداره ثبت احوال اردبیل اردبیل 1381 متحرک
40 اداره ثبت احوال اردبیل خلخال 1381 متحرک
41 اداره ثبت احوال کهکیلویه و بویر احمد بههئی 1381 متحرک
42 اداره ثبت احوال کهکیلویه و بویر احمد دهدشت 1381 متحرک
43 اداره ثبت احوال کهکیلویه و بویر احمد لنده 1381 متحرک
44 اداره ثبت احوال مرکزی ساوه 1381 متحرک
45 اداره ثبت احوال مرکزی خنداب 1381 متحرک
46 اداره ثبت احوال مرکزی زرند 1381 متحرک
47 اداره ثبت احوال مرکزی وفسر 1381 متحرک
48 اداره ثبت احوال مرکزی فرهان 1381 متحرک
49 اداره ثبت احوال مرکزی شازند 1381 متحرک
50 اداره ثبت احوال مرکزی خمین 1381 متحرک
51 اداره ثبت احوال مرکزی سربند ( هندو ) 1381 متحرک
52 اداره ثبت احوال آذربایجان شرقی تبریز 1381 متحرک
53 اداره ثبت احوال تهران کرج 1381 متحرک
54 اداره ثبت احوال خوزستان بهبهان 1381 متحرک
55 اداره ثبت احوال خوزستان شوشتر 1381 متحرک
56 اداره ثبت احوال خوزستان رامهرمز 1381 متحرک
57 اداره ثبت احوال هرمزگان میناب 1381 متحرک
58 اداره ثبت احوال هرمزگان قشم 1381 ثابت
59 اداره ثبت احوال خوزستان ایذه 1381 متحرک
60 اداره ثبت احوال خوزستان مسجد سلیمان 1381 متحرک
61 اداره ثبت احوال خوزستان شادگان 1381 متحرک
62 اداره ثبت احوال خوزستان دشت آزادگان 1381 متحرک
63 اداره ثبت احوال مشهد مشهد 1381 متحرک
64 اداره ثبت احوال خراسان شمالی بجنورد 1381 متحرک
65 اداره ثبت احوال خراسان جنوبی بیرجند 1381 متحرک
66 اداره ثبت احوال خوزستان خرمشهر 1381 متحرک
67 اداره ثبت احوال مشهد تربت جام 1382  
68 اداره ثبت احوال مشهد نیشابور 1382  
69 اداره ثبت احوال اردبیل مشگین شهر 1382  
70 اداره ثبت احوال هرمزگان رودان 1382 متحرک
71 اداره ثبت احوال هرمزگان حاجی آباد 1382 متحرک
72 اداره ثبت احوال هرمزگان بستک 1382 متحرک
73 اداره ثبت احوال هرمزگان بندرلنگه 1382 متحرک
74 اداره ثبت احوال اردبیل نیر 1382 ثابت
75 اداره ثبت احوال اردبیل پارس آباد 1382 متحرک
76 اداره ثبت احوال اردبیل گرمی 1382 متحرک
77 اداره ثبت احوال آذربایجان شرقی مرند 1382 متحرک
78 اداره ثبت احوال آذربایجان شرقی هشترود 1382 متحرک
79 اداره ثبت احوال چهارمحال و بختیاری کندمان 1382 متحرک
80 اداره ثبت احوال چهارمحال و بختیاری لردگان 1382 متحرک
81 اداره ثبت احوال چهارمحال و بختیاری شهرکرد 1382  
82 اداره ثبت احوال اصفهان شاهین شهر 1382 متحرک
83 اداره ثبت احوال اصفهان خمینی شهر 1382 متحرک
84 اداره ثبت احوال اصفهان فلاورجان 1382 متحرک
85 اداره ثبت احوال اصفهان شهررضا 1382 متحرک
86 اداره ثبت احوال چهارمحال و بختیاری شلمزار 1382 متحرک
87 اداره ثبت احوال چهارمحال و بختیاری کوهرنگ 1382 متحرک
88 اداره ثبت احوال چهارمحال و بختیاری شهرکرد-فارسان 1382 متحرک
89 اداره ثبت احوال اصفهان فریدون شهر 1382 متحرک
90 اداره ثبت احوال اصفهان لنجان-زرین شهر 1382 متحرک
91 اداره ثبت احوال اصفهان چادگان 1382 متحرک
92 اداره ثبت احوال اصفهان بوئین و میاندشت 1382 متحرک
93 اداره ثبت احوال تهران تهران 1382  
94 اداره ثبت احوال اصفهان خوانسار 1382 متحرک
95 اداره ثبت احوال اصفهان تیران 1382 متحرک
96 اداره ثبت احوال اصفهان فریدون شهر 1382 متحرک
97 اداره ثبت احوال اصفهان گلپایگان 1382 متحرک
98 اداره ثبت احوال تهران تهران 1382 متحرک
99 اداره ثبت احوال خراسان سبزوار 1382  
100 اداره ثبت احوال خراسان تایباد 1382 متحرک
101 اداره ثبت احوال هرمزگان بندرلنگه 1382 متحرک
102 اداره ثبت احوال چهار محال و بختیاری بروجن 1382 متحرک
103 اداره ثبت احوال آذربایجان شرقی مراغه 1382 متحرک
104 اداره ثبت احوال چهارمحال و بختیاری اردل 1382 متحرک
105 اداره ثبت احوال چهارمحال و بختیاری شهرکرد 1382 متحرک
106 اداره ثبت احوال گلستان ترکمن 1383 متحرک
107 اداره ثبت احوال خراسان چناران 1383 متحرک
108 اداره ثبت احوال گلستان علی آباد 1383 متحرک
109 اداره ثبت احوال خراسان مشهد 1383 متحرک
110 اداره ثبت احوال تهران تهران 1383 متحرک
111 اداره ثبت احوال گلستان رامیان 1383 متحرک
112 اداره ثبت احوال خراسان جغتای 1384 متحرک
113 اداره ثبت احوال خراسان فریمان 1384 متحرک
114 اداره ثبت احوال خراسان فردوس 1384 متحرک
115 اداره ثبت احوال خراسان تربت حیدریه،گناباد،کاشمر 1384 متحرک
116 اداره ثبت احوال خراسان درگز 1384 متحرک
117 اداره ثبت احوال خراسان نقاب جوین 1384 متحرک
118 اداره ثبت احوال خراسان سرخس 1384 متحرک
119 اداره ثبت احوال خراسان مشهد 1384 متحرک
120 اداره ثبت احوال خراسان کاشمر 1384 متحرک
121 اداره ثبت احوال خراسان خواف 1384 متحرک
122 اداره ثبت احوال خراسان قوچان 1384 متحرک
123 اداره ثبت احوال خراسان گناباد 1384 متحرک
124 اداره ثبت احوال فارس فسا 1384 متحرک
125 اداره ثبت احوال مشهد کاشمر 1385 متحرک
126 اداره ثبت احوال مشهد چناران 1385  
127 اداره ثبت احوال فارس شیراز 1385 متحرک
128 اداره ثبت احوال تهران پاکدشت 1385 متحرک
129 اداره ثبت احوال فارس لامرد 1385 متحرک
130 اداره ثبت احوال فارس جهرم 1385 متحرک
131 اداره ثبت احوال فارس مهر 1385 متحرک
132 اداره ثبت احوال فارس استهبان 1385 متحرک
133 اداره ثبت احوال فارس اقلید 1385 متحرک
134 اداره ثبت احوال فارس سپیدان 1385 متحرک
135 اداره ثبت احوال فارس بوانات 1385 متحرک
136 اداره ثبت احوال فارس بیضاء 1385 متحرک
137 اداره ثبت احوال فارس نیریز 1385 متحرک
138 اداره ثبت احوال آذربایجان شرقی میانه 1386 متحرک
139 اداره ثبت احوال خراسان مشهد 1386 متحرک
140 اداره ثبت احوال خراسان خلیل آباد 1386 متحرک
141 اداره ثبت احوال خراسان فیض آباد 1386 متحرک
142 اداره ثبت احوال خراسان رشتخوار 1386 متحرک
143 اداره ثبت احوال آذربایجان شرقی اهر 1386 متحرک
144 اداره ثبت احوال آذربایجان شرقی اسکو 1387 متحرک
145 اداره ثبت احوال خراسان زبرخان 1387 متحرک
146 اداره ثبت احوال اردبیل پارس آباد 1387 متحرک
147 اداره ثبت احوال اردبیل گرمی 1387 متحرک
148 اداره ثبت احوال اردبیل نیر 1387 متحرک
149 اداره ثبت احوال اردبیل نمین 1387 متحرک
150 اداره ثبت احوال خراسان سبزوار 1387 متحرک
151 اداره ثبت احوال خراسان رضوی بردسکن 1387 متحرک
152 اداره ثبت احوال خراسان رضوی بردسکن 1387 متحرک
153 اداره ثبت احوال خراسان رضوی زاوه 1388 متحرک
154 اداره ثبت احوال خراسان رضوی زبرخان 1388 متحرک
155 اداره ثبت احوال خراسان رضوی کلات 1388 متحرک
156 اداره ثبت احوال خراسان رضوی بجستان 1388 متحرک
157 اداره ثبت احوال خراسان رضوی مشهد(تایباد، تربت جام) 1388 متحرک
158 اداره ثبت احوال خراسان رضوی مشهد 1388 متحرک
159 اداره ثبت احوال ابوسعید تهران تهران 1385  
160 اداره ثبت احوال بندر گز گلستان آق قلا 1383 متحرک
161 اداره ثبت احوال ترکمنچای آذربایجان شرقی ترکمنچای 1390 ثابت و متحرک
162 اداره ثبت احوال چاراویماق آذربایجان شرقی چاراویماق 1391 متحرک
163 اداره ثبت احوال عجب شیر آذربایجان شرقی عجب شیر 1391 متحرک
164 اداره ثبت احوال کشور مشهد نیشابور 1386 متحرک
165 اداره ثبت احوال لامرد فارس لامرد   طبقه و جدا کننده
166 اداره ثبت احوال مشگین شهر اردبیل مشگین شهر 1381 متحرک
167 اداره ثبت احوال منطقه دو خراسان رضوی مشهد 1387 ثابت
168 اداره ثبت احوال منطقه غرب تهران تهران تهران 1382 متحرک
169 اداره ثبت احوال منطقه یک و دو و سه مشهد مشهد 1388  
170 اداره ثبت احوال مهربان آذربایجان شرقی مهربان 1391 ثابت و متحرک
171 اداره ثبت احوال هوراند آذربایجان شرقی هوراند 1391 ثابت و متحرک
172 اداره ثبت احوال ورزقان آذربایجان شرقی ورزقان 1390 ثابت و متحرک
173 اداره ثبت احوال یاسوج-دهدشت-بهمئی-لنده کهکیلویه و بویر احمد یاسوج 1382 ثابت
174 اداره ثبت و احوال منطقه 3 خراسان رضوی مشهد 1387 متحرک
175 اداره ثبت و احوال منطقه یک خراسان رضوی مشهد 1387 ثابت
176 اداره حقوقی بانک ملت خراسان مشهد 1383 متحرک
177 اداره حقوقی بانک ملت خراسان مشهد 1383 متحرک
178 اداره ساختمان اعتبارات بانک ملت مشهد مشهد 1382 متحرک
179 اداره ساختمان بانک ملت مشهد مشهد 1382 متحرک
180 اداره کشتیرانی بندر شهید باهنر هرمزگان بندرعباس 1383 متحرک
181 اداره کشتیرانی بندر شهید باهنر هرمزگان بندرعباس 1385 متحرک
182 اداره کل استاندارد استان خوزستان خوزستان اهواز 1392 متحرک
183 اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی هرمزگان بندرعباس 1379 متحرک
184 اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی کرمان کرمان 1381 متحرک
185 اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی فارس شیراز 1385 متحرک
186 اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی کرمانشاه کرمانشاه کرمانشاه 1385 متحرک
187 اداره کل استاندارد و تحقیقات(مبلمان اداری سراج) خوزستان اهواز 1387 متحرک
188 اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه تهران تهران 1389 طبقه
189 اداره کل امداد امام خمینی قم قم 1378 ثابت
190 اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی(استانداری خوزستان) خوزستان اهواز 1389 متحرک
191 اداره کل اوقاف بوشهر بوشهر 1381 متحرک
192 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای بوشهر بوشهر 1382 متحرک
193 اداره کل آموزش و پرورش فارس شیراز 1380 متحرک
194 اداره کل آموزش و پرورش مازندران ساری 1386 متحرک
195 اداره کل بنادر کشتیرانی خوزستان بندر امام خمینی 1381 متحرک
196 اداره کل بنادر کشتیرانی خوزستان بندر امام خمینی 1383  
197 اداره کل بنادر کشتیرانی خوزستان بندر امام خمینی 1383 متحرک
198 اداره کل بنادر کشتیرانی-بندر شهید رجایی هرمزگان بندرعباس 1386 متحرک
199 اداره کل بنادر کشتیرانی هرمزگان -بندر شهید رجایی هرمزگان بندرعباس 1385 متحرک
200 اداره کل بنادر و دریا نوردی هرمزگان بندرعباس 1390 متحرک
201 اداره کل بنادر و دریا نوردی استان هرمزگان هرمزگان بندر عباس 1391 متحرک
202 اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان بندرعباس 1390 متحرک
203 اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر بوشهر بوشهر 1390 متحرک
204 اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر بوشهر بوشهر 1390 متحرک
205 اداره کل بنادر و کشتیرانی هرمزگان بندرعباس 1379 متحرک
206 اداره کل بنادر و کشتیرانی هرمزگان بندرعباس 1379 متحرک
207 اداره کل بنادر و کشتیرانی هرمزگان بندرعباس 1379 متحرک
208 اداره کل بنادر و کشتیرانی هرمزگان بندرعباس 1379 متحرک
209 اداره کل بنادر و کشتیرانی خوزستان بندر امام خمینی 1380 متحرک
210 اداره کل بنادر و کشتیرانی هرمزگان بندرعباس 1380 متحرک
211 اداره کل بنادر و کشتیرانی خوزستان بندر امام خمینی 1380 متحرک
212 اداره کل بنادر و کشتیرانی خوزستان بندر امام خمینی 1381 متحرک
213 اداره کل بنادر و کشتیرانی خوزستان بندر امام خمینی 1381 متحرک
214 اداره کل بنادر و کشتیرانی خوزستان بندرامام خمینی 1381 متحرک
215 اداره کل بنادر و کشتیرانی خوزستان بندر امام خمینی 1381  
216 اداره کل بنادر و کشتیرانی خوزستان بندر امام خمینی 1381 متحرک
217 اداره کل بنادر و کشتیرانی خوزستان بندر امام خمینی 1381 متحرک
218 اداره کل بنادر و کشتیرانی هرمزگان بندرعباس 1381 متحرک
219 اداره کل بنادر و کشتیرانی هرمزگان بندرعباس 1382 متحرک
220 اداره کل بنادر و کشتیرانی هرمزگان بندرعباس 1383 متحرک
221 اداره کل بنادر و کشتیرانی بوشهر بوشهر 1384 ثابت
222 اداره کل بنادر و کشتیرانی هرمزگان بندر لنگه 1385 متحرک
223 اداره کل بیمه خدمات درمانی کرمان کرمان 1380 متحرک
224 اداره کل بیمه خدمات درمانی کرمان کرمان 1381 متحرک
225 اداره کل بیمه خدمات درمانی کرمان کرمان 1382 متحرک
226 اداره کل بیمه خدمات درمانی هرمزگان بندرعباس 1382 متحرک
227 اداره کل بیمه خدمات درمانی فارس شیراز 1383 متحرک
228 اداره کل بیمه خدمات درمانی مازندران ساری 1383 متحرک
229 اداره کل بیمه خدمات درمانی کرمان کرمان 1383 متحرک
230 اداره کل بیمه خدمات درمانی کرمان کرمان 1384 متحرک
231 اداره کل بیمه خدمات درمانی استان تهران تهران تهران 1389 متحرک
232 اداره کل ثبت احوال مشهد مشهد 1380 متحرک
233 اداره کل ثبت احوال مرکزی اراک 1380 متحرک
234 اداره کل ثبت احوال تهران تهران 1380 متحرک
235 اداره کل ثبت احوال مرکزی اراک 1380 متحرک
236 اداره کل ثبت احوال هرمزگان بندرعباس 1381 متحرک
237 اداره کل ثبت احوال خوزستان اهواز 1381 متحرک
238 اداره کل ثبت احوال خوزستان ماهشهر 1381 متحرک
239 اداره کل ثبت احوال تهران تهران 1381 متحرک
240 اداره کل ثبت احوال اصفهان اصفهان 1381 متحرک
241 اداره کل ثبت احوال خوزستان اهواز 1382 متحرک
242 اداره کل ثبت احوال اصفهان اصفهان 1382  
243 اداره کل ثبت احوال خوزستان اهواز 1383 متحرک
244 اداره کل ثبت احوال فارس آباده 1384 متحرک
245 اداره کل ثبت احوال فارس لارستان 1384 متحرک
246 اداره کل ثبت احوال فارس فیروز آباد 1384 متحرک
247 اداره کل ثبت احوال فارس شیراز 1384 متحرک
248 اداره کل ثبت احوال فارس مرودشت 1384 متحرک
249 اداره کل ثبت احوال فارس داراب 1384 متحرک
250 اداره کل ثبت احوال استان آذربایجان شرقی -تبریز آذربایجان شرقی تبریز 1389 ثابت
251 اداره کل ثبت احوال امور خارجه تهران تهران 1381 متحرک
252 اداره کل ثبت احوال امور خارجه تهران تهران 1383 ثابت
253 اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی مشهد 1386 متحرک
254 اداره کل شوراهای حل اختلاف تهران تهران 1391 زونکن فلزی
255 اداره کل شورهای حل اختلاف تهران تهران 1390 ثابت و متحرک
256 اداره کل کار امور اجتماعی بوشهر بوشهر 1383 متحرک
257 اداره کل کشتیرانی بنادر هرمزگان بندرعباس 1380  
258 اداره کل مالیاتی جنوب تهران تهران تهران 1395 ثابت و متحرک
259 اداره کل منابع طبیعی مشهد مشهد 1380 متحرک
260 اداره کل منابع طبیعی سمنان سمنان 1383 متحرک
261 اداره کل منابع طبیعی سمنان سمنان 1386 متحرک
262 اداره کل موزه های بنیاد مستضعفان تهران تهران 1381 متحرک
263 اداره گمرک تهران شهریار 1380 متحرک
264 اداره گمرک اصفهان اصفهان 1383 متحرک
265 اداره گمرک ایران     1379 متحرک
266 اداره گمرک ایران تهران تهران 1380 متحرک
267 اداره گمرک ایران تهران تهران 1380 متحرک
268 اداره گمرک بندر لنگه هرمزگان بندرعباس 1382 متحرک
269 اداره گمرک بندرعباس هرمزگان بندرعباس 1378 متحرک
270 اداره گمرک جنوب تهران تهران 1380 متحرک
271 اداره مالیاتی اسلامشهر تهران اسلامشهر 1396 متحرک
272 اداره مخابرات قم قم 1382  
273 اداره مخابرات خوزستان اندیمشک 1383 متحرک
274 اداره مخابرات خوزستان اندیمشک 1384 متحرک
275 اداره مخابرات خوزستان اندیمشک 1385 متحرک
276 اداره مخابرات خوزستان اندیمشک 1386 متحرک
277 اداره مخابرات شهید بهشتی قم قم 1379 متحرک
278 اداره مخابرات شهید بهشتی قم قم 1379  
279 اداره مخابرات مبارکه اصفهان اصفهان 1381 متحرک
280 اداره مخابرات مبارکه اصفهان اصفهان 1384 متحرک
281 اداره مخابرات نجف آباد اصفهان اصفهان 1382 متحرک
282 اداره مخابرات نجف آباد اصفهان نجف آباد 1382 متحرک
283 اداره مرکزی آستان قدس رضوی خراسان مشهد 1379 متحرک
284 اداره مرکزی آستان قدس رضوی مشهد مشهد 1380  
285 اداره مشترکین توزیع برق گیلان رشت 1383 متحرک
286 اداره منابع طبیعی مشهد مشهد 1380 متحرک
287 اداره منابع طبیعی چهار محال و بختیاری شهرکرد 1383 متحرک
288 ادراه ثبت احوال خراسان احمد آباد 1385  
289 استانداری زنجان زنجان 1380 متحرک
290 استانداری خوزستان اهواز 1384 متحرک
291 استانداری اصفهان اصفهان 1385 متحرک
292 استانداری اصفهان اصفهان 1385 متحرک
293 استانداری تهران تهران 1388 متحرک
294 استانداری تهران تهران تهران 1381 متحرک
295 استانداری تهران تهران تهران 1392 متحرک
296 استانداری لرستان لرستان خرم آباد 1382 متحرک
297 اسناد و کتابخانه ملی خراسان رضوی خراسان مشهد 1388 ثابت
298 ایران خودرو دیزل تهران تهران 1387 متحرک
299 ایران خودرو دیزل تهران تهران 1387 متحرک
300 آب و فاضلاب خراسان مشهد 1381 متحرک
301 آستان قدس رضوی - کتابخانه مرکزی مشهد مشهد 1382 ثابت
302 آقای ابطحی تهران تهران 1387 ثابت
303 آقای ابطحی تهران تهران 1387  
304 آقای بنایی قم قم 1380 ثابت
305 آقای بنایی(دفتر تهران) تهران تهران 1380  
306 آقای بینایی یاسوج یاسوج 1390 متحرک
307 آقای تجلی زاده فارس شیراز 1378  
308 آقای تجلی زاده فارس شیراز 1378  
309 آقای تجلی زاده فارس شیراز 1379  
310 آقای تجلی زاده فارس شیراز 1379  
311 آقای تجلی زاده     1379  
312 آقای تجلی زاده فارس شیراز 1380  
313 آقای تیمناک فارس شیراز 1378  
314 آقای جعفری تهران تهران 1383  
315 آقای جواهری خراسان مشهد 1379  
316 آقای دکتر شریعت خراسان مشهد 1378  
317 آقای رهدار قم قم 1386 ثابت
318 آقای سعیدی تهران تهران 1385 متحرک
319 آقای سلطانی تهران تهران 1381 متحرک
320 آقای سید محسن حسینی تهران تهران 1381 متحرک
321 آقای شفیعی تهران تهران 1381  
322 آقای شفیعی تهران تهران 1381  
323 آقای شیخ الرئیس کرمان کرمان 1380 ثابت
324 آقای عرب قم قم 1382 ثابت
325 آقای عرب قم قم 1388 ثابت
326 آقای محمد باقر قیومی قم قم 1383 ثابت
327 آقای مهندس قاسمی تهران تهران 1384 متحرک
328 آقای موسائی تهران تهران 1397 متحرک
329 آقای ناجی خوزستان اهواز 1381 ثابت
330 آقای نواب تهران تهران 1387 ثابت
331 آموزش و پرورش تهران پاکدشت 1380 متحرک
332 آموزش و پرورش تهران تهران 1381 متحرک
333 آموزش و پرورش فارس جهرم 1382 متحرک
334 آموزش و پرورش تهران تهران 1382 متحرک
335 آموزش و پرورش فارس مرودشت 1385 متحرک
336 آموزش و پرورش فارس استهبان 1386 متحرک
337 آموزش و پرورش مازندران ساری 1386 متحرک
338 آموزش و پرورش فارس کازرون 1386 متحرک
339 آموزش و پرورش آذربایجان شرقی مرند 1387 متحرک
340 آموزش و پرورش آذربایجان شرقی مرند 1387 متحرک
341 آموزش و پرورش آذربایجان شرقی بناب 1387 متحرک
342 آموزش و پرورش آذربایجان شرقی سراب 1387 متحرک
343 آموزش و پرورش آذربایجان شرقی میانه 1387 متحرک
344 آموزش و پرورش مازندران بابلسر 1387  
345 آموزش و پرورش مازندران فریدون کنار 1388 متحرک
346 آموزش و پرورش فارس جهرم 1388 متحرک
347 آموزش و پرورش فارس قیروکارزین 1388 متحرک
348 آموزش و پرورش - دفتر حقوقی تهران تهران 1382 متحرک
349 آموزش و پرورش بند پی غربی مازندران بابل 1389 متحرک
350 آموزش و پرورش ناحیه 2 مازندران ساری 1387 متحرک
351 آموزش و پرورش ناحیه2 مازندران ساری 1388 متحرک
352 آموزش و پرورش نی ریز فارس نی ریز 1388 متحرک
353 آموزشکده دختران قم قم 1383 متحرک
354 آموزشکده فنی پسران قم قم 1383 متحرک
355 آموزشکده فنی حرفه ای دختران قم قم 1379  
356 آموزشکده فنی و حرفه ای دختران قم قم 1379 متحرک
357 آموزشگاه رجایی کرج گوهردشت 1378 متحرک
358 آموزشگاه شهید رجایی تهران کرج 1383 متحرک
359 آموزشگاه شهید رجایی تهران کرج 1384  
360 آموزشگاه شهید رجایی(زندان رجائی شهر) کرج کرج 1388  
361 بازرگانی آقای ارجمندی فارس شیراز 1382 متحرک
362 بانک تجارت تهران تهران 1378 متحرک
363 بانک تجارت تهران تهران 1384  
364 بانک تجارت تهران تهران 1386 ثابت
365 بانک تجارت تهران تهران 1387 متحرک
366 بانک تجارت - اداره اطلاعات اعتباری تهران تهران 1382 متحرک
367 بانک تجارت مدیریت امور اعتباری تهران تهران 1383 متحرک
368 بانک توسعه صادرات تهران تهران 1392 ثابت و متحرک
369 بانک توسعه صادرات ایران تهران تهران 1387 متحرک
370 بانک توسعه صادرات ایران تهران تهران 1387 متحرک
371 بانک توسعه صادرات ایران تهران تهران 1387 متحرک
372 بانک توسعه صادرات ایران تهران تهران 1387 متحرک
373 بانک توسعه صادرات ایران تهران تهران 1387 متحرک
374 بانک توسعه صادرات ایران تهران تهران 1387 متحرک
375 بانک توسعه صادرات ایران تهران تهران 1387 متحرک
376 بانک توسعه صادرات ایران تهران تهران 1387 متحرک
377 بانک توسعه صادرات ایران تهران تهران 1387  
378 بانک توسعه صادرات ایران تهران تهران 1388  
379 بانک توسعه صادرات ایران تهران تهران 1390 متحرک
380 بانک توسعه صادرات ایران تهران تهران 1391 ثابت و متحرک
381 بانک سپه تهران تهران 1385 متحرک
382 بانک سینا تهران تهران 1388 متحرک
383 بانک سینا تهران تهران 1389 ثابت
384 بانک سینا تهران تهران 1394 متحرک
385 بانک کار آفرین (اداره مرکزی) تهران تهران 1386 متحرک
386 بانک کار آفرین(اداره مرکزی) تهران تهران 1386 متحرک
387 بانک کارآفرین آذربایجان غربی ارومیه 1385 متحرک
388 بانک کارآفرین تهران تهران 1385 متحرک
389 بانک کارآفرین تهران تهران 1387  
390 بانک کارآفرین - ستارخان تهران تهران 1385 متحرک
391 بانک کشاورزی کهکیلویه و بویر احمد یاسوج 1381 متحرک
392 بانک کشاورزی فارس شیراز 1381 متحرک
393 بانک کشاورزی کهکیلویه و بویر احمد یاسوج 1381 متحرک
394 بانک کشاورزی فارس فسا 1381 متحرک
395 بانک کشاورزی مشهد مشهد 1381 متحرک
396 بانک کشاورزی مشهد طرقبه 1381 متحرک
397 بانک کشاورزی فارس شیراز 1382 متحرک
398 بانک کشاورزی مشهد کلات 1382 متحرک
399 بانک کشاورزی کرمان کرمان 1382 متحرک
400 بانک کشاورزی مشهد تربت حیدریه 1383 متحرک
401 بانک کشاورزی فارس خرامه 1383 متحرک
402 بانک کشاورزی کرمانشاه هرسین 1383 متحرک
403 بانک کشاورزی کرمانشاه کنگاور 1383 متحرک
404 بانک کشاورزی کرمانشاه کرمانشاه 1383 متحرک
405 بانک کشاورزی آذربایجان غربی ماکو 1384 متحرک
406 بانک کشاورزی آذربایجان غربی شاهین دژ 1384 متحرک
407 بانک کشاورزی آذربایجان غربی پیرانشهر 1384 متحرک
408 بانک کشاورزی آذربایجان غربی تکاب 1384 متحرک
409 بانک کشاورزی آذربایجان غربی سردشت 1384 متحرک
410 بانک کشاورزی آذربایجان غربی مهاباد 1384 متحرک
411 بانک کشاورزی آذربایجان غربی بوکان 1384 متحرک
412 بانک کشاورزی آذربایجان غربی ارومیه 1384 متحرک
413 بانک کشاورزی آذربایجان غربی سلماس 1384 متحرک
414 بانک کشاورزی آذربایجان غربی خوی 1384 متحرک
415 بانک کشاورزی آذربایجان غربی نقده 1384 متحرک
416 بانک کشاورزی آذربایجان غربی ارومیه 1385 متحرک
417 بانک کشاورزی آذربایجان غربی اشنویه 1386 متحرک
418 بانک کشاورزی آذربایجان غربی اشنویه 1386 متحرک
419 بانک کشاورزی فارس کوار 1386 متحرک
420 بانک کشاورزی خراسان شمالی شیروان 1387 متحرک
421 بانک کشاورزی خراسان شمالی اسفراین 1387 متحرک
422 بانک کشاورزی کهکیلویه و بویر احمد دوگنبدان 1387 متحرک
423 بانک کشاورزی آذربایجان غربی ارومیه 1387 متحرک
424 بانک کشاورزی آذربایجان شرقی تبریز 1387 متحرک
425 بانک کشاورزی آذربایجان غربی بوکان 1388 متحرک
426 بانک کشاورزی کهکیلویه و بویر احمد دهدشت (لنده) 1388 متحرک
427 بانک کشاورزی کهکیلویه و بویر احمد یاسوج 1388 متحرک
428 بانک کشاورزی خراسان شمالی فاروج 1388 متحرک
429 بانک کشاورزی خراسان شمالی صفی آباد 1389 متحرک
430 بانک کشاورزی آذربایجان غربی ارومیه 1392 متحرک
431 بانک کشاورزی آذربایجان غربی شاهین دژ 1392 متحرک
432 بانک کشاورزی آذربایجان غربی میاندوآب 1392 متحرک
433 بانک کشاورزی آذربایجان غربی میاندوآب 1392 متحرک
434 بانک کشاورزی آذربایجان غربی شوط 1392 متحرک
435 بانک کشاورزی آذربایجان غربی مهاباد-مکریان 1392 متحرک
436 بانک کشاورزی آذربایجان غربی دیزج مرگور 1392 متحرک
437 بانک کشاورزی آذربایجان غربی مهاباد-ملاجامی 1392 متحرک
438 بانک کشاورزی خراسان شمالی گرمه 1393 ثابت و متحرک
439 بانک کشاورزی- مرکزی فارس مرودشت 1380 ثابت
440 بانک کشاورزی - آریوبرزن کهکیلویه و بویراحمد دهدشت 1387 متحرک
441 بانک کشاورزی - آشخانه خراسان شمالی بجنورد 1386 متحرک
442 بانک کشاورزی - باشت کهکیلویه و بویر احمد یاسوج 1385 متحرک
443 بانک کشاورزی - بالاده فارس کازرون 1382  
444 بانک کشاورزی - بالاده فارس کازرون 1382 متحرک
445 بانک کشاورزی - بالاده فارس کازرون 1382  
446 بانک کشاورزی - جاجرم خراسان جاجرم 1387 متحرک
447 بانک کشاورزی - جهاد کشاورزی کهکیلویه و بویر احمد یاسوج 1386 متحرک
448 بانک کشاورزی - خیام مشهد مشهد 1380 متحرک
449 بانک کشاورزی - دهدشت کهکیلویه و بویر احمد یاسوج 1382 متحرک
450 بانک کشاورزی - رامجرد فارس شیراز 1383 متحرک
451 بانک کشاورزی - رضویه مشهد مشهد 1380 متحرک
452 بانک کشاورزی - زرقان فارس شیراز 1386 متحرک
453 بانک کشاورزی - زرقان فارس زرقان 1387  
454 بانک کشاورزی - طالقانی کهکیلویه و بویر احمد دهدشت یاسوج 1384 متحرک
455 بانک کشاورزی - طوس خراسان مشهد 1384 متحرک
456 بانک کشاورزی - قائمیه فارس شیراز 1382 متحرک
457 بانک کشاورزی - مارگون کهکیلویه و بویر احمد یاسوج 1385 متحرک
458 بانک کشاورزی - مرکزی فارس شیراز 1382 متحرک
459 بانک کشاورزی - مرکزی فارس شیراز 1382 متحرک
460 بانک کشاورزی - مرکزی کرمانشاه کرمانشاه 1382 متحرک
461 بانک کشاورزی - مرکزی فارس شیراز 1383 متحرک
462 بانک کشاورزی - مرکزی فارس شیراز 1383 متحرک
463 بانک کشاورزی - مرکزی فارس شیراز 1383  
464 بانک کشاورزی - مرکزی فارس شیراز 1385 متحرک
465 بانک کشاورزی - مرکزی خراسان رضوی مشهد 1387 متحرک
466 بانک کشاورزی - مطهری کهکیلویه و بویراحمد یاسوج 1384 متحرک
467 بانک کشاورزی (اداره کارکنان) خراسان خراسان رضوی 1388 متحرک
468 بانک کشاورزی بجنورد خراسان شمالی بجنورد 1390 ثابت
469 بانک کشاورزی بجنورد خراسان شمالی بجنورد 1390 ثابت
470 بانک کشاورزی بجنورد خراسان شمالی بجنورد 1390 متحرک
471 بانک کشاورزی بجنورد خراسان شمالی بجنورد 1391 متحرک
472 بانک کشاورزی پیش قلعه خراسان شمالی پیش قلعه 1392 متحرک
473 بانک کشاورزی خراسان شمالی خراسان شمالی بجنورد 1395 متحرک
474 بانک کشاورزی خراسان شمالی خراسان شمالی بجنورد 1397 متحرک
475 بانک کشاورزی خراسان شمالی خراسان شمالی بجنورد 1397 متحرک
476 بانک کشاورزی خراسان شمالی خراسان شمالی آش خانه 1397 ثابت و متحرک
477 بانک کشاورزی خراسان شمالی خراسان شمالی جاجرم 1398 متحرک
478 بانک کشاورزی خراسان شمالی خراسان شمالی شهر قاضی 1398 متحرک
479 بانک کشاورزی رباط سنگ خراسان رضوی رباط سنگ 1389 متحرک
480 بانک کشاورزی سنخواست خراسان شمالی سنخواست 1391 ثابت
481 بانک کشاورزی صحنه کرمانشاه کرمانشاه 1383 متحرک
482 بانک کشاورزی مرکزی خراسان رضوی تربت جام 1388 متحرک
483 بانک کشاورزی یاسوج کهیلویه و بویر احمد یاسوج-ده دشت   متحرک
484 بانک مرکزی ایران تهران تهران 1396 متحرک
485 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهران تهران 1381 متحرک
486 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهران تهران 1386  
487 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهران تهران 1386 متحرک
488 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهران تهران 1387 متحرک
489 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهران تهران 1387 متحرک
490 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهران تهران 1387 متحرک
491 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهران تهران 1387 متحرک
492 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهران تهران 1389 متحرک
493 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهران تهران 1389 متحرک
494 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهران تهران 1392 متحرک
495 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهران تهران 1394 ثابت و متحرک
496 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهران تهران 1394 ثابت و متحرک
497 بانک مسکن (ساختمان مسکن اداره سرمایه گذاری) تهران تهران 1388 متحرک
498 بانک مسکن جمهوری اسلامی ایران تهران تهران 1388 متحرک
499 بانک ملت هرمزگان بندرعباس 1382 متحرک
500 بانک ملت تهران تهران 1383 متحرک
501 بانک ملت تهران تهران 1387  
502 بانک ملت خراسان رضوی مشهد 1392 متحرک
503 بانک ملت - بازار تهران تهران 1384 متحرک
504 بانک ملت - سرپرستی منطقه 7 تهران تهران 1382 متحرک
505 بانک ملت ( مدیریت شعب منطقه 4 ) تهران تهران 1390 متحرک
506 بانک ملت (شعبه خوش شمالی) تهران تهران 1393 متحرک
507 بانک ملت اداره حقوقی خراسان مشهد 1386 متحرک
508 بانک ملی ایران تهران تهران 1378 متحرک
509 بانک ملی ایران تهران تهران 1379 ثابت
510 بانک ملی ایران تهران تهران 1382 متحرک
511 بانک ملی ایران تهران تهران 1382 متحرک
512 بانک ملی ایران - ادارات مرکزی تهران تهران 1381 متحرک
513 بانک ملی ایران - اداره حراست تهران تهران 1386 متحرک
514 بانک ملی ایران - اداره سرمایه گذاری تهران تهران 1381  
515 بانک ملی ایران - اداره سرمایه گذاری تهران تهران 1381 متحرک
516 بانک ملی ایران - تهران تهران تهران 1390 متحرک
517 بسیج صدا و سیما تهران تهران 1387 متحرک
518 بسیج صدا و سیما تهران تهران 1387  
519 بنادر و کشتیرانی بندر امام خمینی خوزستان بندر امام خمینی 1382 متحرک
520 بندر کشتیرانی شهید باهنر هرمزگان بندرعباس 1387 متحرک
521 بنیاد ایران شناسی تهران تهران 1378 متحرک
522 بنیاد تعاون تهران تهران 1389 متحرک
523 بنیاد تعاون - حفاظت اطلاعات تهران تهران 1382 متحرک
524 بنیاد تعاونی سپاه تهران تهران 1388 متحرک
525 بنیاد تعاونی سپاه تهران تهران 1388 متحرک
526 بنیاد تعاونی سپاه تهران تهران 1388 متحرک
527 بنیاد شهید تهران تهران 1380 متحرک
528 بنیاد شهید مشهد مشهد 1382 متحرک
529 بنیاد شهید مازندران ساری 1383 متحرک
530 بنیاد شهید کرمانشاه کرمانشاه 1385 متحرک
531 بنیاد شهید خراسان جنوبی بیرجند 1385 متحرک
532 بنیاد شهید تهران تهران 1385 متحرک
533 بنیاد شهید تهران ری 1386 متحرک
534 بنیاد شهید ایلام ایلام 1386 متحرک
535 بنیاد شهید کهکیلویه و بویر احمد دهدشت 1387 متحرک
536 بنیاد شهید - اداره تحقیق و پژوهش تهران تهران 1381 ثابت
537 بنیاد شهید انقلاب اسلامی زنجان زنجان 1383 متحرک
538 بنیاد شهید تهران - معاونت پژوهشی و ارتباطات تهران تهران 1384 ثابت
539 بنیاد شهید معاونت پژوهشی خراسان شمالی بجنورد 1385 متحرک
540 بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی اردبیل 1385 متحرک
541 بنیاد شهید و امور ایثارگران قم قم 1386 متحرک
542 بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی تبریز 1388 متحرک
543 بنیاد شهید و امور ایثارگران گلستان گرگان گرگان 1390 متحرک
544 بنیاد فقه و معارف اهل بیت قم قم 1392 ثابت
545 بنیاد مبنا (موسه فتوح) قم قم 1396 ثابت
546 بنیاد مستضعفان-حراست سازمان عمران و مسکن تهران تهران 1379 متحرک
547 بنیاد مسکن کرمانشاه کرمانشاه 1379 ثابت
548 بنیاد مسکن اسلامی ایران تهران تهران 1381  
549 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهران تهران 1381 متحرک
550 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهران تهران 1390  
551 بنیاد نورستان قم قم 1399 ثابت
552 به قرارداد043-83تبدیل شده است        
553 بهداشت صدا و سیما تهران تهران 1397  
554 بهداشت صدا و سیما تهران تهران 1397  
555 بیمارستان امام خمینی تهران کرج 1378 متحرک
556 بیمارستان امام علی (ع) خراسان شمالی بجنورد 1384 متحرک
557 بیمارستان امیرالمومنین خوزستان اهواز 1380 متحرک
558 بیمارستان آتیه تهران تهران 1383 متحرک
559 بیمارستان آتیه تهران تهران 1385 متحرک
560 بیمارستان آتیه تهران تهران 1386 متحرک
561 بیمارستان آتیه تهران تهران 1386 متحرک
562 بیمارستان آتیه تهران تهران 1387 متحرک
563 بیمارستان بوعلی اردبیل اردبیل 1386 متحرک
564 بیمارستان تامین اجتماعی لرستان خرم آباد 1382 متحرک
565 بیمارستان تربت حیدریه خراسان تربت حیدریه 1379  
566 بیمارستان تربت حیدریه مشهد تربت  حیدریه 1385 متحرک
567 بیمارستان جوادالائمه خراسان شمالی جاجرم 1385 متحرک
568 بیمارستان حضرت ولی عصر فارس فسا 1388 متحرک
569 بیمارستان خاتم الانبیاء تهران تهران 1379 متحرک
570 بیمارستان خاتم الانبیاء تهران تهران 1381 متحرک
571 بیمارستان خاتم الانبیاء تهران تهران 1383 متحرک
572 بیمارستان دکتر دانشوری تهران تهران 1382 متحرک
573 بیمارستان دکتر گنجویان خوزستان دزفول 1382 متحرک
574 بیمارستان دکتر مرتاض یزد یزد 1388 متحرک
575 بیمارستان ساسان     1379 متحرک
576 بیمارستان ساسان تهران تهران 1380  
577 بیمارستان ساسان تهران تهران 1381  
578 بیمارستان ساسان تهران تهران 1382  
579 بیمارستان ساسان تهران تهران 1385 متحرک
580 بیمارستان ساسان تهران تهران 1386  
581 بیمارستان شهید دانشوری تهران تهران 1384  
582 بیمارستان شهید دانشوری تهران تهران 1384 متحرک
583 بیمارستان صدر ( به آفرین ) تهران تهران 1380 متحرک
584 بیمارستان علوی اردبیل اردبیل 1378  
585 بیمارستان قلب شهید رجایی تهران تهران 1381 متحرک
586 بیمارستان قلب شهید رجایی تهران تهران 1398 ثابت و متحرک
587 بیمارستان کسری تهران تهران 1386 متحرک
588 بیمارستان مرتاض یزد یزد 1388 متحرک
589 بیمارستان مرتاض یزد یزد 1388  
590 بیمارستان مرتاض یزد یزد 1389  
591 بیمارستان مرتاض یزد یزد 1389 متحرک
592 بیمارستان مرتاض یزد یزد 1393 متحرک
593 بیمارستان مسیح دانشوری تهران تهران 1386  
594 بیمارستان مهر تهران تهران 1386 متحرک
595 بیمارستان مهر برازجان بوشهر بوشهر 1384 متحرک
596 بیمارستان مهراد تهران تهران 1385 متحرک
597 بیمارستان مــهراد تهران تهران 1385 متحرک
598 بیمارستان مهراد تهران تهران 1389 متحرک
599 بیمارستان مهراد تهران تهران 1390 ثابت
600 بیمارستان میلاد تهران تهران 1380 ثابت
601 بیمارستان میلاد تهران تهران 1387  
602 بیمارستان نمازی فارس شیراز 1380 متحرک
603 بیمارستان و مرکز آموزشی و درمانی دکتر فاطمی اردبیل اردبیل 1382 متحرک
604 بیمارستان ولیعصر اردبیل مشگین شهر 1380 متحرک
605 بیمه البرز خراسان مشهد 1389 متحرک
606 بیمه خدمات درمانی تهران تهران 1390 متحرک
607 بیمه خدمات درمانی تهران تهران 1391 متحرک
608 بیمه سلامت تهران تهران 1397 جدا کننده
609 پادگان بروجردی تهران تهران 1386 متحرک
610 پادگان بلال حبشی تهران تهران 1380 متحرک
611 پادگان بلال حبشی تهران تهران 1381 متحرک
612 پادگان حضرت ابوالفضل تهران تهران 1385 متحرک
613 پادگان دو کوهه تهران تهران 1394 زونکن فلزی
614 پادگان سپاه تهران کرج 1383 متحرک
615 پادگان سپاه امام رضا ( ع) خراسان رضوی مشهد 1390 متحرک
616 پادگان سپاه امام رضا (ع) خراسان رضوی مشهد 1389 متحرک
617 پادگان سپاه امام رضا (ع) خراسان رضوی مشهد 1390 متحرک
618 پادگان سپاه امام رضا (ع) مشهد خراسان رضوی مشهد 1389 ثابت
619 پادگان شهید باقر - موقعیت امام علی (ع) تهران تهران 1382 متحرک
620 پادگان شهید باقری تهران تهران 1383 متحرک
621 پادگان شهید بروجردی تهران تهران 1382 متحرک
622 پادگان شهید بروجردی تهران تهران 1383  
623 پادگان شهید حسینی خراسان مشهد 1387 متحرک
624 پادگان شهید حسینی خراسان مشهد 1387 متحرک
625 پادگان شهید حسینی خراسان مشهد 1387  
626 پادگان شهید صفوی     1379 متحرک
627 پادگان شهید صفوی تهران تهران 1380  
628 پادگان شهید صفوی تهران تهران 1381 متحرک
629 پادگان شهید صفوی - حفاظت اجرائی حراست تهران تهران 1381 متحرک
630 پادگان شهید قدیری تهران تهران 1381 متحرک
631 پادگان شهید مطهری تهران تهران 1385 متحرک
632 پالایشگاه شیراز فارس شیراز 1380 متحرک
633 پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی یزد میبد 1384 متحرک
634 پایگاه دریایی امام علی (ع) چابهار چابهار 1387 متحرک
635 پایگاه دریایی جاسک هرمزگان جاسک 1394 ثابت و متحرک
636 پتروشیمی تبریز آذربایجان غربی تبریز 1395 ثابت و متحرک
637 پدافند هوایی سپاه تهران تهران 1387 متحرک
638 پدافند هوایی سپاه تهران تهران 1387  
639 پژوهشکده تعلیم و تربیت تهران تهران 1381  
640 پژوهشکده حج و زیارت قم قم 1395 ثابت و متحرک
641 پژوهشکده شهید اسلامی تهران تهران 1382 متحرک
642 پژوهشکده شهید اسلامی تهران تهران 1383  
643 پژوهشکده میراث فرهنگی تهران تهران 1396 زونکن فلزی
644 پژوهشکده هوا دریا فارس شیراز 1381 متحرک
645 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی تهران تهران 1379 متحرک
646 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم قم 1391 ثابت
647 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم قم 1391 قطعات تکمیلی
648 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - قم قم قم 1392 ثابت
649 پژوهشگاه خاتم النیین قم قم 1397 ثابت
650 پژوهشگاه زلزله شناسی تهران تهران 1380 متحرک
651 پژوهشگاه علوم و تکنولوژی دفاعی تهران تهران 1381 متحرک
652 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم قم قم   طبقه سیستم اداری
653 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم قم 1385 ثابت
654 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم قم 1385 ثابت
655 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم قم 1385 ثابت
656 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم قم 1387 ثابت
657 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم قم 1388 ثابت
658 پشتیبانی بنیاد شهید اصفهان اصفهان 1382 متحرک
659 ثبت احوال مرکزی ساوه 1380 متحرک
660 ثبت احوال خراسان رضوی تحت جلگه 1387 متحرک
661 جامعه الزهراء قم قم 1382 متحرک
662 جامعه الزهراء قم قم 1383 ثابت
663 جامعه علوم اسلامی قم قم 1386 متحرک
664 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم قم 1380 متحرک
665 جناب آقای ابطحی تهران تهران 1392 ثابت
666 جناب آقای افتخاری قم قم 1393 ثابت
667 جناب آقای بیدار البرز کرج 1393 ثابت
668 جناب آقای دعایی تهران تهران 1384 متحرک
669 جناب آقای رضایی قم قم 1383 ثابت
670 جهاد سازندگی خراسان   1379 متحرک
671 جهاد کشاورزی مشهد مشهد 1382  
672 جهاد کشاورزی تهران تهران 1383 متحرک
673 حاج آقا وحید -قم قم قم 1389 ثابت
674 حرم مطهر حضرت ابوالفضل -کربلا کربلا کربلا 1387 متحرک
675 حضرت آیت اله العظمی وحید خراسانی - قم قم قم 1391 ثابت
676 حوزه علمیه کرمان کرمان 1381 ثابت
677 حوزه علمیه امیر المومنین تهران تهران 1395 ثابت
678 حوزه علمیه امیرالمونین تهران تهران 1395 ثابت
679 حوزه علمیه حضرت ولی عصر آذربایجان شرقی بناب 1384 ثابت
680 حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت تهران تهران 1381 متحرک
681 خدمات هوایی کشور(آسمان) تهران تهران 1394 طبقه
682 خریدار مرکز تحقیقات علوم اسلامی قم قم 1390 تجهیزات
683 دادستانی ویژه - تهران تهران تهران 1391 ثابت و متحرک
684 دادسرای عمومی و انقلاب گیلان رشت 1386 ثابت
685 دادگاه انقلاب اسلامی تهران تهران 1379 متحرک
686 دادگاه انقلاب اسلامی تهران تهران 1381 متحرک
687 دادگستری مشهد مشهد 1381 متحرک
688 دادگستری گیلان رشت 1386  
689 دادگستری گیلان رشت 1389 متحرک
690 دادگستری استان گیلان گیلان کلگان رود 1389 متحرک
691 دادگستری استان گیلان گیلان رضوانشهر 1389 متحرک
692 دادگستری استان گیلان گیلان شفت 1389 متحرک
693 دادگستری استان گیلان گیلان سیاهکل 1389 متحرک
694 دادگستری استان گیلان گیلان ماسال 1390 متحرک
695 دادگستری شهرستان بندر انزلی-گیلان گیلان بندر انزلی 1388 ثابت
696 دادگستری گیلان گیلان رشت 1388 متحرک
697 داروخانه دکتر شاهرضایی مشهد مشهد 1381 ثابت
698 داروخانه دکتر شاهرضایی مشهد مشهد 1381 ثابت
699 داروسازی درسا البرز اشتهارد 1396 متحرک
700 داروسازی سیناژن البرز کرج 1397 کفی-جلودارنده
701 دانشکده الهیات -دانشگاه فردوسی خراسان مشهد 1386 ثابت
702 دانشکده الهیات -دانشگاه فردوسی خراسان مشهد 1386  
703 دانشکده امام هادی تهران تهران 1385 متحرک
704 دانشکده شهید محلاتی قم قم 1386 متحرک
705 دانشکده علوم حدیث تهران شهر ری 1390 جداکننده طبقات
706 دانشکده نیروی انتظامی تهران تهران 1379  
707 دانشگاه قم قم 1378  
708 دانشگاه ادیان و مذاهب قم قم 1387 ثابت
709 دانشگاه ادیان و مذاهب قم قم 1388 ثابت
710 دانشگاه ادیان و مذاهب قم قم 1388  
711 دانشگاه ادیان ومذاهب قم قم قم 1393 ثابت
712 دانشگاه امام حسین(مرکز مطالعات تحقیقات جنگ) تهران تهران 1386  
713 دانشگاه امام هادی (ع) تهران تهران 1391 ثابت و متحرک
714 دانشگاه امیر کبیر تهران تهران 1383 متحرک
715 دانشگاه آزاد سیستان و بلوچستان زاهدان 1384 متحرک
716 دانشگاه آزاد اسلامی -علوم انسانی تهران تهران 1378 متحرک
717 دانشگاه باقر العلوم - قم قم قم 1391 ثابت
718 دانشگاه باقر العلوم - قم قم قم 1391 ثابت
719 دانشگاه پیام نور تهران تهران 1386 ثابت
720 دانشگاه پیام نور تهران تهران 1386 ثابت
721 دانشگاه پیام نور تهران تهران 1387 ثابت
722 دانشگاه پیام نور تهران تهران 1387 ثابت
723 دانشگاه تهران تهران تهران 1388 متحرک
724 دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران تهران 1383 متحرک
725 دانشگاه تهران - مجتمع آموزش عالی قم قم قم 1382 ثابت
726 دانشگاه جامعه الزهرا - قم قم قم 1391 طبقه
727 دانشگاه حضرت معصومه قم قم 1393 ثابت
728 دانشگاه حضرت معصومه قم قم 1393 ثابت
729 دانشگاه حضرت معصومه - قم قم قم 1398 ثابت
730 دانشگاه حضرت معصومه - قم قم قم 1398 ثابت
731 دانشگاه حضرت معصومه (س) قم قم 1387 ثابت
732 دانشگاه حضرت معصومه (کتابخانه) قم قم 1399 متحرک
733 دانشگاه سیستان و بلوچستان سیستان و بلوچستان زاهدان 1383  
734 دانشگاه سیستان و بلوچستان سیستان و بلوچستان زاهدان 1383 متحرک
735 دانشگاه سیستان و بلوچستان سیستان و بلوچستان زاهدان 1386 متحرک
736 دانشگاه شهرکرد چهارمحال بختیاری شهرکرد 1384 متحرک
737 دانشگاه شهید بهشتی تهران تهران 1385 متحرک
738 دانشگاه شهید بهشتی تهران تهران 1385 متحرک
739 دانشگاه شهید بهشتی تهران تهران 1389 متحرک
740 دانشگاه علوم انتظامی     1379 ثابت
741 دانشگاه علوم انتظامی     1379  
742 دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان شرقی تبریز 1379 متحرک
743 دانشگاه علوم پزشکی خراسان مشهد 1379 متحرک
744 دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان شرقی تبریز 1379 متحرک
745 دانشگاه علوم پزشکی خوزستان اهواز 1379 متحرک
746 دانشگاه علوم پزشکی خوزستان اهواز 1380  
747 دانشگاه علوم پزشکی خوزستان اهواز 1380 متحرک
748 دانشگاه علوم پزشکی خوزستان اهواز 1380 متحرک
749 دانشگاه علوم پزشکی خوزستان اهواز 1380 متحرک
750 دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشهد 1380  
751 دانشگاه علوم پزشکی خوزستان اهواز 1380  
752 دانشگاه علوم پزشکی خوزستان اهواز 1380 متحرک
753 دانشگاه علوم پزشکی خوزستان اهواز 1382 متحرک
754 دانشگاه علوم پزشکی - سبزوار خراسان رضوی سبزوار 1393 ثابت
755 دانشگاه علوم پزشکی اهواز( دانشکده دندانپزشکی) خوزستان اهواز 1389 ثابت و متحرک
756 دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... تهران تهران 1382 متحرک
757 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی سبزوار 1395 ثابت
758 دانشگاه علوم حدیث تهران شهرری 1385 ثابت
759 دانشگاه علوم حدیث تهران شهر ری 1386 ثابت
760 دانشگاه علوم حدیث تهران شهرری 1386 ثابت
761 دانشگاه علوم حدیث تهران شهرری 1386 ثابت
762 دانشگاه علوم حدیث تهران شهرری 1390 ثابت
763 دانشگاه علوم حدیث شهرری تهران ری 1389 ثابت
764 دانشگاه قم قم قم 1387 ثابت
765 دانشگاه قم قم قم 1390 ثابت
766 دانشگاه قم قم قم 1393 قطعات تکمیلی
767 دانشگاه قم قم قم 1397 ثابت
768 دانشگاه قم قم قم 1397 ثابت
769 دانشگاه قم-کتابخانه مرکزی قم قم 1397 ثابت
770 دانشگاه قم-واحد خواهران قم قم 1397 گیره زیر طبقه
771 دانشگاه مجمع جهانی اهل بیت تهران تهران 1380 ثابت
772 دانشگاه معارف قم قم 1395 ثابت و متحرک
773 دانشگاه معارف اسلامی - قم قم قم 1391 ثابت
774 دانشگاه مفید قم قم قم 1394 ثابت
775 دانشگاه مفید قم قم قم 1394 ثابت
776 دایره علوم انسانی قم قم 1379 ثابت
777 دبیرخانه مجلس خبرگان قم قم 1391 ثابت
778 دفتر اداری امام علی تهران تهران 1380 متحرک
779 دفتر اسناد رسمی 382 تهران تهران 1387 متحرک
780 دفتر آیت اله هاشمی شاهرودی - تهران تهران تهران 1391 ثابت
781 دفتر آیت اله وحید خراسانی قم قم 1397 ثابت
782 دفتر آیت اله وحید خراسانی قم قم 1397 ثابت
783 دفتر تبلغات اسلامی قم قم 1382  
784 دفتر تبلیغات اسلامی مشهد مشهد 1381  
785 دفتر تبلیغات اسلامی قم قم 1387 ثابت
786 دفتر تبلیغات اسلامی-قم قم قم 1388 متحرک
787 دفتر تهران تهران تهران 1382 متحرک
788 دفتر تهران تهران تهران 1384  
789 دفتر خانه 11-بندرعباس هرمزگان بندرعباس 1387 متحرک
790 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 4 خراسان مشهد 1383 متحرک
791 دفتر شبکه ماهواره ای الفرات قم قم 1386 متحرک
792 دفتر شورای نگهبان مازندران ساری 1393 متحرک
793 دفتر مطالعات و تحقیقات سازمان عقیدتی سیاسی ناجا تهران تهران 1381  
794 دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت امور خارجه تهران تهران 1385 متحرک
795 دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت امور خارجه تهران تهران 1386 متحرک
796 دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت امور خارجه تهران تهران 1387 متحرک
797 دفتر مطالعات وتحقیقات سیاسی وزارت امور خارجه تهران تهران 1386 متحرک
798 دفتر نظارت و بازرسی انتخابات سیستان و بلوچستان زاهدان 1393 ثابت و متحرک
799 ذوب آهن اصفهان اصفهان 1381 متحرک
800 رادیو معارف قم قم 1386 متحرک
801 روزنامه اطلاعات تهران تهران   ثابت و متحرک
802 زایشگاه شوش تهران تهران 1380 متحرک
803 سازمان اتوبوسرانی مشهد مشهد 1381 متحرک
804 سازمان اتوبوسرانی مشهد مشهد 1381 متحرک
805 سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهران کرج 1388 متحرک
806 سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تهران تهران 1384 ثابت
807 سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تهران تهران 1385 ثابت
808 سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران فارس شیراز 1388 متحرک
809 سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تهران تهران 1388 متحرک
810 سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مشهد مشهد 1388 متحرک
811 سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اصفهان اصفهان 1388 متحرک
812 سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران کرمان کرمان 1388 متحرک
813 سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران زاهدان زاهدان 1388 متحرک
814 سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران فارس شیراز 1388  
815 سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران-آرشیو تهران تهران 1388 متحرک
816 سازمان اقتصادی کوثر تهران تهران 1380 متحرک
817 سازمان اقتصادی کوثر تهران تهران 1380 متحرک
818 سازمان اقتصادی کوثر تهران تهران 1385 ثابت
819 سازمان اقتصادی کوثر تهران تهران 1390 ثابت
820 سازمان اکتشافات و زمین شناسی کشور تهران تهران    
821 سازمان انرژی اتمی تهران تهران 1380 ثابت
822 سازمان انرژی اتمی تهران تهران 1382 ثابت
823 سازمان انرژی اتمی تهران تهران 1384 ثابت
824 سازمان آب و برق خوزستان اهواز 1381 ثابت
825 سازمان آموزش و پرورش تهران تهران 1381 متحرک
826 سازمان آموزش و پرورش تهران تهران 1381 متحرک
827 سازمان بازرسی و مهندسی و صنعتی ایران تهران تهران 1380  
828 سازمان بازرسی و مهندسی و صنعتی ایران تهران تهران 1380 متحرک
829 سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی تبریز 1378  
830 سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی تبریز 1378 ثابت
831 سازمان برنامه و بودجه تهران تهران 1396 متحرک و ثابت
832 سازمان برنامه و بودجه تهران تهران 1396 متحرک
833 سازمان برنامه و بودجه قم قم قم 1396 متحرک و ثابت
834 سازمان بنادر و کشتیرانی تهران تهران 1381  
835 سازمان بنادر و کشتیرانی تهران تهران 1381 متحرک
836 سازمان بنادر و کشتیرانی هرمزگان بندرعباس 1382 متحرک
837 سازمان بنادر و کشتیرانی هرمزگان بندرعباس 1382 متحرک
838 سازمان بنیاد شهید اصفهان اصفهان 1384 متحرک
839 سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان خرم آباد 1384 متحرک
840 سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران گرگان 1385 متحرک
841 سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران گلستان گرگان 1391 درب و قفل برای سیستمهای موجود
842 سازمان بنیاد شهید و ایثارگران قزوین قزوین 1385 متحرک
843 سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت تهران تهران 1380 متحرک
844 سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت تهران تهران 1381 متحرک
845 سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت تهران تهران 1381 متحرک
846 سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت تهران تهران 1391 متحرک
847 سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت تهران تهران 1394 متحرک
848 سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تهران 1387 متحرک
849 سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تهران 1387 متحرک
850 سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تهران 1387 متحرک
851 سازمان بیمه خدمات درمانی تهران تهران 1381 متحرک
852 سازمان بیمه خدمات درمانی تهران تهران 1381 متحرک
853 سازمان بیمه خدمات درمانی تهران تهران 1382 ثابت
854 سازمان بیمه خدمات درمانی تهران تهران 1382 متحرک
855 سازمان بیمه خدمات درمانی تهران تهران 1383 متحرک
856 سازمان بیمه خدمات درمانی تهران تهران 1383 ثابت
857 سازمان بیمه خدمات درمانی تهران تهران 1387 متحرک
858 سازمان بیمه خدمات درمانی تهران تهران 1387 متحرک
859 سازمان بیمه سلامت تهران تهران 1392 متحرک
860 سازمان پارکها و فضای سبز مشهد مشهد 1380 متحرک
861 سازمان پارکها و فضای سبز مشهد مشهد 1380 متحرک
862 سازمان پایانه های مسافربری مشهد خراسان مشهد 1385 متحرک
863 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی     1379 متحرک
864 سازمان تامین اجتماعی     1379 متحرک
865 سازمان تامین اجتماعی تهران تهران 1380 متحرک
866 سازمان تامین اجتماعی-شعبه شماره 17 تهران تهران 1381 متحرک
867 سازمان تامین اجتماعی(مرکزی) تهران تهران 1387 ثابت
868 سازمان تجارت خارجی ژاپن ( جترو ) تهران تهران 1381 ثابت
869 سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر تهران تهران 1383 متحرک
870 سازمان تدارکات فوریتهای دارویی تهران تهران 1380 متحرک
871 سازمان تدارکات فوریتهای داروئی تهران تهران 1380 متحرک
872 سازمان ثبت احوال تهران تهران 1386 متحرک
873 سازمان ثبت احوال خراسان رضوی مشهد 1388 متحرک
874 سازمان ثبت احوال امور خارجه تهران تهران 1390 متحرک
875 سازمان ثبت احوال کشور تهران تهران 1381 متحرک
876 سازمان ثبت احوال کشور تهران اسلامشهر 1385 متحرک
877 سازمان ثبت احوال کشور تهران تهران 1385 ثابت
878 سازمان ثبت احوال کشور تهران تهران 1387 ثابت
879 سازمان ثبت اسناد ملی تهران تهران 1386  
880 سازمان ثبت اسناد و املاک خوزستان اهواز 1384 متحرک
881 سازمان جهاد کشاورزی مشهد مشهد 1380 متحرک
882 سازمان جهاد کشاورزی مشهد کاشمر 1382 متحرک
883 سازمان جهاد کشاورزی خراسان بیرجند 1383 متحرک
884 سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی بجنورد 1384 متحرک
885 سازمان جهاد کشاورزی تهران تهران 1385 متحرک
886 سازمان حج و زیارت تهران تهران 1396 متحرک
887 سازمان حج و زیارت تهران تهران 1396 متحرک
888 سازمان حج و زیارت-حراست تهران تهران 1387 متحرک
889 سازمان حج و زیارت - تهران تهران تهران 1389 متحرک
890 سازمان حج و زیارت - حراست تهران تهران 1382 متحرک
891 سازمان حج و زیارت - حراست تهران تهران 1382 متحرک
892 سازمان حوزه علمیه مدارس خارج از کشور قم قم 1384 متحرک
893 سازمان خرید سپاه تهران تهران 1384 متحرک
894 سازمان خرید سپاه تهران تهران 1385 متحرک
895 سازمان خرید سپاه تهران تهران 1386 متحرک
896 سازمان خرید سپاه تهران تهران 1386 متحرک
897 سازمان خرید سپاه تهران تهران 1386 ثابت
898 سازمان خرید سپاه تهران تهران 1386 ثابت
899 سازمان خرید سپاه تهران تهران 1386 ثابت
900 سازمان خرید سپاه تهران تهران 1386 ثابت
901 سازمان خرید سپاه تهران تهران 1386 ثابت
902 سازمان خرید سپاه تهران تهران 1386 ثابت
903 سازمان خرید سپاه تهران تهران 1386 ثابت
904 سازمان خرید سپاه تهران تهران 1386 ثابت
905 سازمان خرید سپاه تهران تهران 1386 ثابت
906 سازمان خرید سپاه تهران تهرانپ 1386  
907 سازمان سرچشمه تهران تهران 1381 متحرک
908 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی B تهران تهران 1390 ثابت  و متحرک
909 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران تهران 1390 ثابت
910 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامیA تهران تهران 1390 متحرک
911 سازمان صدا و سیمای مشهد-خراسان رضوی خراسان رضوی مشهد 1389 ثابت
912 سازمان صنایع و معادن فارس شیراز 1386 متحرک
913 سازمان عمران و توسعه خراسان جنوبی مشهد 1383 متحرک
914 سازمان عمران و توسعه مشهد مشهد 1384 متحرک
915 سازمان عمران و مسکن بنیاد مستضعفان تهران تهران 1382 متحرک
916 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تهران تهران 1380 متحرک
917 سازمان کتابخانه ها موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی خراسان رضوی مشهد 1399 ثابت
918 سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تهران تهران 1389 ثابت
919 سازمان مدارس خارج از کشور قم قم 1379  
920 سازمان مدارس خارج از کشور قم قم 1379 ثابت
921 سازمان مدارس خارج از کشور قم قم 1379 متحرک
922 سازمان مدارس خارج از کشور قم قم 1379  
923 سازمان مدارس خارج از کشور قم قم 1386  
924 سازمان مدارس علمیه خارج از کشور قم قم 1385 ثابت
925 سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهران تهران 1383 ثابت
926 سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهران تهران 1383 ثابت
927 سازمان مدیریت و برنامه ریزی قم قم 1383 متحرک
928 سازمان مسکن و شهرسازی خوزستان اهواز 1383  
929 سازمان مسکن و شهرسازی خوزستان اهواز 1383  
930 سازمان مسکن و شهرسازی خوزستان اهواز 1383  
931 سازمان ملی جوانان تهران تهران 1388 ثابت
932 سازمان ملی جوانان تهران تهران 1388 متحرک
933 سازمان میراث فرهنگی تهران تهران 1381 متحرک
934 سازمان میراث فرهنگی تهران تهران 1381  
935 سازمان میراث فرهنگی تهران تهران 1381 متحرک
936 سازمان میراث فرهنگی تهران تهران 1382  
937 سازمان میراث فرهنگی تهران تهران 1383 متحرک
938 سازمان میراث فرهنگی تهران تهران 1383  
939 سازمان میراث فرهنگی تهران تهران 1386 متحرک
940 سازمان میراث فرهنگی کرمانشاه کرمانشاه 1389 متحرک
941 سازمان میراث فرهنگی-پژوهشکده تهران تهران 1396 پلکان
942 سازمان میراث فرهنگی کشور تهران تهران 1381  
943 سازمان میراث فرهنگی کشور تهران تهران 1384  
944 سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری زاهدان زاهدان 1386 متحرک
945 سازمان نقشه برداری کشور تهران تهران 1385 متحرک
946 سازمان نقشه برداری کشور تهران تهران 1389 متحرک
947 سازمان نقشه برداری کشور تهران تهران 1389  
948 سازمان نقشه برداری کشور تهران تهران 1389 ثابت و متحرک
949 سازمان نوسازی مدارس فارس شیراز 1386 متحرک
950 سازمان نوسازی مدارس کشور فارس شیراز 1386 متحرک
951 سازمان هوا فضا تهران تهران 1378 متحرک
952 سازمان هوا و فضا تهران تهران 1382 ثابت
953 سازمان هوا و فضا تهران تهران 1393 قفسه متحرک
954 سازمان هواپیمایی ایران(شرکت نما تجهیز) اصفهان شاهین شهر 1387 متحرک
955 سپاه تهران تهران 1383 ثابت
956 سپاه تهران تهران 1383  
957 سپاه گیلان رشت 1390 متحرک
958 سپاه تهران تهران 1390 زونکن فلزی
959 سپاه البرز کرج 1390 متحرک
960 سپاه تهران شهرری 1390 متحرک
961 سپاه تهران تهران 1392 زونکن فلزی
962 سپاه استان اصفهان اصفهان اصفهان 1391 متحرک
963 سپاه استان اصفهان اصفهان اصفهان 1392 زونکن فلزی
964 سپاه استان خوزستان - اهواز خوزستان اهواز 1391 زونکن فلزی
965 سپاه امام حسن مجتبی البرز کرج 1395 قطعه آویز دو منظوره
966 سپاه امام رضا خراسان رضوی تربت جام 1394 ثابت و متحرک
967 سپاه امام صادق بوشهر بوشهر 1390 زونکن فلزی
968 سپاه امیرالمومنین - اسلام ایلام ایلام 1390 ثابت و متحرک
969 سپاه انصارالمهدی زنجان زنجان 1390 ثابت و متحرک
970 سپاه بقیه اله شیراز فارس شیراز 1390 متحرک
971 سپاه تهران تهران تهران 1391 متحرک
972 سپاه تهران تهران تهران 1398 زونکن فلزی پانچ دار
973 سپاه تهران تهران تهران 1399 ثقفسه متحرک - زونکن فلزی
974 سپاه تهران تهران تهران 1399 متحرک
975 سپاه جوادالائمه بجنورد بجنورد بجنورد 1390 متحرک
976 سپاه روح اله مرکزی اراک 1390 ثابت و متحرک
977 سپاه شهید بهشتی تهران تهران 1388 متحرک
978 سپاه فتح یاسوج یاسوج 1390 متحرک
979 سپاه فتح یاسوج یاسوج 1390 متحرک
980 سپاه قمر بنی هاشم (ع) شهرکرد شهرکرد 1391 متحرک
981 سپاه قمر بنی هاشم (ع) - شهرکرد چهار محال و بختیاری شهرکرد 1391 متحرک
982 سپاه محمد رسول اله تهران تهران 1391 قطعه آویز
983 سپاه منطقه خراسان -سپاه امام رضا(ع) خراسان مشهد 1387  
984 سپاه منطقه خراسان رضوی خراسان مشهد 1385 متحرک
985 سپاه ناحیه مقاومت ورامین تهران ورامین 1386 متحرک
986 ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور تهران کرج 1383 ثابت
987 ستاد فرماندهی کل سپاه     1387 ثابت
988 ستاد مشترک تهران تهران 1380 متحرک
989 ستاد مشترک تهران تهران 1380  
990 ستاد مشترک  سپاه تهران تهران 1387  
991 ستاد مشترک سپاه تهران تهران 1382  
992 ستاد مشترک سپاه تهران تهران 1385 متحرک
993 ستاد مشترک سپاه تهران تهران 1385  
994 ستاد مشترک سپاه تهران تهران 1385 متحرک
995 ستاد مشترک سپاه تهران تهران 1386  
996 ستاد مشترک سپاه تهران تهران 1387 متحرک
997 ستاد مشترک سپاه تهران تهران 1387 ثابت
998 ستاد مشترک سپاه تهران تهران 1388  
999 ستاد مشترک سپاه تهران تهران 1391 زونکن فلزی
1000 ستاد مشترک سپاه تهران تهران 1392 زونکن فلزی
1001 ستاد مشترک سپاه تهران تهران 1393 زونکن فلزی
1002 ستاد مشترک سپاه - قرارگاه ثارالله تهران تهران 1383 متحرک
1003 ستاد مشترک سپاه - نیروی مقاومت بسیج مشهد مشهد 1382 متحرک
1004 ستاد نیروی زمینی سپاه تهران تهران 1385 متحرک
1005 ستاد نیروی مقاومت بسیج تهران تهران 1383  
1006 سرپرستی بانک کشاورزی مشهد مشهد 1382 متحرک
1007 سرپرستی بانک ملت مشهد مشهد 1382 متحرک
1008 سرپرستی بانک ملت مشهد مشهد 1382 متحرک
1009 سرکار خانم دکتر معصومه شفیعی تهران تهران 1389 ثابت
1010 سفارت ژاپن     1379 متحرک
1011 شرکت O.T.C تهران تهران 1383  
1012 شرکت احداث پایه تهران تهران 1388 ثابت
1013 شرکت احداث صنعت تهران تهران 1380 ثابت
1014 شرکت احداث صنعت تهران تهران 1382 متحرک
1015 شرکت احداث صنعت تهران تهران 1384 متحرک
1016 شرکت ارتباطات زیر ساخت تهران تهران 1386 متحرک
1017 شرکت ارتباطات زیر ساخت تهران تهران 1387 متحرک
1018 شرکت ارتباطات زیر ساخت تهران تهران 1387 متحرک
1019 شرکت ارتباطات زیر ساخت تهران تهران 1387 متحرک
1020 شرکت ارتباطات زیر ساخت تهران تهران 1388  
1021 شرکت ارتباطات زیر ساخت تهران تهران 1388  
1022 شرکت ارتباطات زیرساخت تهران تهران 1389 متحرک
1023 شرکت ارتباطات و زیر ساخت تهران تهران 1386  
1024 شرکت ارگ جدید تهران تهران 1382 متحرک
1025 شرکت اروندان تهران تهران 1399 متحرک
1026 شرکت اروین صنعت تهران تهران 1380 ثابت
1027 شرکت افق هسته ای تهران تهران 1379 متحرک
1028 شرکت افق هسته ای تهران تهران 1379  
1029 شرکت افق هسته ای     1379 ثابت
1030 شرکت افق هسته ای تهران تهران 1380  
1031 شرکت افق هسته ای تهران تهران 1381  
1032 شرکت افق هسته ای تهران تهران 1383  
1033 شرکت افق هسته ای تهران تهران 1384  
1034 شرکت افق هسته ای تهران تهران 1385  
1035 شرکت افقی هسته ای تهران تهران 1380  
1036 شرکت اکبریه تهران تهران 1380 ثابت
1037 شرکت اکبریه تهران تهران 1380  
1038 شرکت اکتیران خوزستان بندرماهشهر 1385 متحرک
1039 شرکت الکتروپیک     1379 ثابت
1040 شرکت الکتروپیک تهران تهران 1390 ثابت
1041 شرکت الکترونیک تهران تهران 1382 ثابت
1042 شرکت الکترونیک تهران تهران 1386 ثابت
1043 شرکت ایتوک تهران تهران 1379 متحرک
1044 شرکت ایتوک تهران تهران 1383 متحرک
1045 شرکت ایتوک تهران تهران 1384 ثابت
1046 شرکت ایتوک تهران تهران 1384 متحرک
1047 شرکت ایتوک تهران تهران 1384 ثابت
1048 شرکت ایتوک تهران تهران 1384  
1049 شرکت ایتوک تهران تهران 1384  
1050 شرکت ایتوک تهران تهران 1385 متحرک
1051 شرکت ایتوک تهران تهران 1388 ثابت
1052 شرکت ایتوک ایران تهران تهران 1383 ثابت
1053 شرکت ایدم آذربایجان شرقی تبریز 1381 متحرک
1054 شرکت ایدم آذربایجان شرقی تبریز 1381 متحرک
1055 شرکت ایران پویا تهران تهران 1378 متحرک
1056 شرکت ایران خودرو تهران تهران 1379 متحرک
1057 شرکت ایران خودرو تهران تهران 1379  
1058 شرکت ایران خودرو تهران تهران 1379 متحرک
1059 شرکت ایران خودرو تهران تهران 1380 ثابت
1060 شرکت ایران خودرو تهران تهران 1381 متحرک
1061 شرکت ایران خودرو تهران تهران 1382 متحرک
1062 شرکت ایران خودرو تهران تهران 1383 متحرک
1063 شرکت ایران خودرو- اقلام مازاد تهران تهران 1378 متحرک
1064 شرکت ایران خودرو - اداره حراست تهران تهران 1381 متحرک
1065 شرکت ایران خودرو -حراست تهران تهران 1378 متحرک
1066 شرکت ایران خودرو دیزل مرکزی ساوه 1381 متحرک
1067 شرکت ایران خودرو دیزل تهران تهران 1381 متحرک
1068 شرکت ایران خودرو دیزل تهران تهران 1384 متحرک
1069 شرکت ایران خودرو دیزل-امور مالی تهران تهران 1387 متحرک
1070 شرکت ایران یاسا تهران تهران 1388 متحرک
1071 شرکت ایرانشناسی تهران تهران 1379 متحرک
1072 شرکت آب منطقه ای تهران-طرح ساختمان سد ماملو تهران تهران 1388 متحرک
1073 شرکت آب نیرو تهران تهران 1379 متحرک
1074 شرکت آب نیرو تهران تهران 1379  
1075 شرکت آب نیرو تهران تهران 1379  
1076 شرکت آب نیرو     1379  
1077 شرکت آب نیرو تهران تهران 1380 ثابت
1078 شرکت آب نیرو تهران تهران 1380 متحرک
1079 شرکت آب نیرو تهران تهران 1380 متحرک
1080 شرکت آب نیرو تهران تهران 1382 متحرک
1081 شرکت آب نیرو تهران تهران 1387 متحرک
1082 شرکت آب نیرو تهرانت تهران 1391 ثابت و متحرک
1083 شرکت آب و فاضلاب یزد یزد 1382 متحرک
1084 شرکت آب و فاضلاب یزد یزد 1382 متحرک
1085 شرکت آب و فاضلاب یزد یزد 1384 متحرک
1086 شرکت آب و فاضلاب یزد یزد 1388 متحرک
1087 شرکت آبادانی و مسکن الهیه خراسان مشهد 1383 متحرک
1088 شرکت آبادانی و مسکن الهیه خراسان مشهد 1386 متحرک
1089 شرکت آبسال تهران تهران 1379  
1090 شرکت آبسال     1379  
1091 شرکت آبسال تهران تهران 1380 متحرک
1092 شرکت آبسال تهران تهران 1381  
1093 شرکت آبسال تهران تهران 1381 متحرک
1094 شرکت آبسال تهران تهران 1381  
1095 شرکت آبسال تهران تهران 1381  
1096 شرکت آبسال تهران تهران 1381 ثابت
1097 شرکت آبسال تهران تهران 1382 متحرک
1098 شرکت آبسال تهران تهران 1382 متحرک
1099 شرکت آبسال تهران تهران 1383  
1100 شرکت آبسال تهران تهران 1385  
1101 شرکت آبسال تهران تهران 1385 متحرک
1102 شرکت آبسال مرکزی ساوه 1385 متحرک
1103 شرکت آبسال تهران تهران 1385  
1104 شرکت آبسال تهران تهران 1386 متحرک
1105 شرکت آذر آب مرکزی اراک 1378 متحرک
1106 شرکت آذر آب مرکزی اراک 1379 متحرک
1107 شرکت آذر آب مرکزی اراک 1379  
1108 شرکت آذر آب مرکزی اراک 1380 متحرک
1109 شرکت آذر آب مرکزی اراک 1381 ثابت
1110 شرکت آرمان سنگ هرمزگان بندرعباس 1385 متحرک
1111 شرکت آهنگری تراکتور سازی آذربایجان شرقی تبریز 1381 متحرک
1112 شرکت بازرسی ایتوک     1379 ثابت
1113 شرکت بازرگانی خانه سازی ایران تهران تهران 1383  
1114 شرکت برق هرمزگان بندرعباس 1381 متحرک
1115 شرکت برق بندرعباس هرمزگان بندرعباس 1380 ثابت
1116 شرکت برق منطقه هرمزگان بندرعباس 1382 متحرک
1117 شرکت برق منطقه ای هرمزگان بندرعباس 1379 متحرک
1118 شرکت برق منطقه ای هرمزگان بندرعباس 1379 متحرک
1119 شرکت برق منطقه ای هرمزگان بندر عباس 1379 متحرک
1120 شرکت برق منطقه ای هرمزگان بندرعباس 1379 متحرک
1121 شرکت برق منطقه ای هرمزگان بندرعباس 1380 متحرک
1122 شرکت برق منطقه ای فارس شیراز 1380 متحرک
1123 شرکت برق منطقه ای هرمزگان بندرعباس 1381 متحرک
1124 شرکت برق منطقه ای خراسان خراسان رضوی مشهد 1393 ثابت و متحرک
1125 شرکت برنا حفاظت کیش(دانشگاه شهرداری) تهران تهران 1392 متحرک
1126 شرکت برنامه و بودجه آذربایجان شرقی تبریز 1378 ثابت
1127 شرکت بنادر و کشتیرانی خوزستان بندر امام خمینی 1383 متحرک
1128 شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق خراسان مشهد 1384 ثابت
1129 شرکت بهینه سازی سوخت تهران تهران 1384 متحرک
1130 شرکت بیمه اسیا تهران تهران 1384 متحرک
1131 شرکت بیمه اسیا تهران تهران 1386  
1132 شرکت بیمه البرز تهران تهران 1379 ثابت
1133 شرکت بیمه ایران تهران تهران 1379 متحرک
1134 شرکت بیمه ایران تهران تهران 1379  
1135 شرکت بیمه ایران تهران تهران 1379 متحرک
1136 شرکت بیمه ایران تهران تهران 1379  
1137 شرکت بیمه ایران تهران اسلامشهر 1381 متحرک
1138 شرکت بیمه ایران خراسان نیشابور 1383 متحرک
1139 شرکت بیمه ایران - شعبه مدرس ( مرکزی ) مشهد مشهد 1382 متحرک
1140 شرکت بیمه ایران - شعبه مدرس مرکزی مشهد مشهد 1382 متحرک
1141 شرکت بیمه ایران شعبه مدرس مشهد مشهد 1382 متحرک
1142 شرکت بیمه ایران گنبد کاووس-(شرکت جلیس) گلستان گنبد کاووس 1389  
1143 شرکت بیمه ایران گنبد کاووس (شرکت جلیس) گلستان گنبد کاووس 1388 متحرک
1144 شرکت بیمه ایران گنبد کاووس (شرکت جلیس) گلستان گنبد کاووس 1388 متحرک
1145 شرکت بیمه ایران گنبد کاووس (شرکت جلیس) گلستان گنبد کاووس 1388 متحرک
1146 شرکت بیمه ایران گنبد کاووس (شرکت جلیس) گلستان گنبد کاووس 1388 متحرک
1147 شرکت بیمه آسیا تهران تهران 1378  
1148 شرکت بیمه آسیا تهران تهران 1378  
1149 شرکت بیمه آسیا تهران تهران 1378  
1150 شرکت بیمه آسیا تهران تهران 1378  
1151 شرکت بیمه آسیا تهران تهران 1378 زونکن
1152 شرکت بیمه آسیا خراسان مشهد 1378 متحرک
1153 شرکت بیمه آسیا خراسان مشهد 1378  
1154 شرکت بیمه آسیا تهران تهران 1378 متحرک
1155 شرکت بیمه آسیا اصفهان اصفهان 1379 ثابت
1156 شرکت بیمه آسیا     1379  
1157 شرکت بیمه آسیا همدان   1379  
1158 شرکت بیمه آسیا تهران تهران 1379  
1159 شرکت بیمه آسیا تهران تهران 1379  
1160 شرکت بیمه آسیا آذربایجان شرقی تبریز 1379 متحرک
1161 شرکت بیمه آسیا اصفهان اصفهان 1379 متحرک
1162 شرکت بیمه آسیا آذربایجان شرقی تبریز 1379  
1163 شرکت بیمه آسیا تهران تهران 1379  
1164 شرکت بیمه آسیا تهران تهران 1379  
1165 شرکت بیمه آسیا فارس شیراز 1379 متحرک
1166 شرکت بیمه آسیا فارس شیراز 1379  
1167 شرکت بیمه آسیا همدان همدان 1379 متحرک
1168 شرکت بیمه آسیا تهران تهران 1380 متحرک
1169 شرکت بیمه آسیا مشهد مشهد 1380  
1170 شرکت بیمه آسیا تهران تهران 1380  
1171 شرکت بیمه آسیا تهران تهران 1380 متحرک
1172 شرکت بیمه آسیا تهران تهران 1380 متحرک
1173 شرکت بیمه آسیا تهران تهران 1380  
1174 شرکت بیمه آسیا مشهد مشهد 1381 متحرک
1175 شرکت بیمه آسیا تهران تهران 1384  
1176 شرکت بیمه آسیا تهران تهران 1384  
1177 شرکت بیمه آسیا تهران تهران 1384 متحرک
1178 شرکت بیمه آسیا تهران تهران 1385  
1179 شرکت بیمه آسیا تهران تهران 1385 متحرک
1180 شرکت بیمه آسیا تهران تهران 1385 متحرک
1181 شرکت بیمه آسیا- اداره حقوقی     1379 متحرک
1182 شرکت بیمه آسیا- شعبه 15خرداد     1379 متحرک
1183 شرکت بیمه آسیا-اداره حقوقی     1379 متحرک
1184 شرکت بیمه آسیا - اداره کارمزد نمایندگان تهران تهران 1382 متحرک
1185 شرکت بیمه آسیا - دفتر حقوقی تهران تهران 1382 متحرک
1186 شرکت بیمه آسیا - شعبه 15خرداد تهران تهران 1382 متحرک
1187 شرکت بیمه آسیا - شعبه ارومیه آذربایجان غربی ارومیه 1381 متحرک
1188 شرکت بیمه آسیا - شعبه مطهری تهران تهران 1383 متحرک
1189 شرکت بیمه دانا تهران تهران 1378 ثابت
1190 شرکت بیمه دانا     1378 ثابت
1191 شرکت بیمه دانا     1379 ثابت
1192 شرکت بیمه دانا تهران تهران 1381 ثابت
1193 شرکت بیمه دانا تهران تهران 1382 ثابت
1194 شرکت پارت سازان     1379 متحرک
1195 شرکت پارس الکتریک تهران تهران 1378  
1196 شرکت پارس الکتریک تهران تهران 1379 متحرک
1197 شرکت پارس الکتریک تهران تهران 1379 متحرک
1198 شرکت پارس الکتریک تهران تهران 1379 متحرک
1199 شرکت پارس الکتریک تهران تهران 1380  
1200 شرکت پارس الکتریک-امور مالی تهران تهران 1378 متحرک
1201 شرکت پارس روس تهران تهران 1384 متحرک
1202 شرکت پارس روس تهران تهران 1385 متحرک
1203 شرکت پارس روس تهران تهران 1386  
1204 شرکت پارس روس تهران تهران 1390 متحرک
1205 شرکت پارسیان تهران تهران 1383 متحرک
1206 شرکت پارسیان تهران تهران 1388 متحرک
1207 شرکت پارسیان تهران تهران 1388 متحرک
1208 شرکت پارسیان تهران تهران 1395 ثابت و متحرک
1209 شرکت پارسیان تهران تهرن 1395 ثابت و متحرک
1210 شرکت پارسیان کیش تهران تهران 1396 ثابت
1211 شرکت پاکسان تهران تهران 1386 متحرک
1212 شرکت پاکسان تهران تهران 1387 متحرک
1213 شرکت پاکسان تهران تهران 1390 متحرک
1214 شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند مرکزی اراک 1391 متحرک
1215 شرکت پتروشیمی تهران تهران 1382 ثابت
1216 شرکت پتروشیمی بندر امام خوزستان ماهشهر 1379 ثابت
1217 شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی خوزستان بندر امام خمینی 1380 متحرک
1218 شرکت پتروشیمی زاگرس بوشهر بوشهر 1396 متحرک
1219 شرکت پدیده تجارت افشان تهران تهران 1379 ثابت
1220 شرکت پدیده تجارت افشان تهران تهران 1379 ثابت
1221 شرکت پدیده تجارت افشان تهران تهران 1379 ثابت
1222 شرکت پروژه خلیج تهران تهران 1381 متحرک
1223 شرکت پست تهران تهران 1381 متحرک
1224 شرکت پگاه تبریز آذربایجان غربی تبریز 1395 زیر پالت راک
1225 شرکت پنتا تهران تهران 1378 متحرک
1226 شرکت پویش چاپ کرمانشاه تهران تهران 1383 ثابت
1227 شرکت پیام نصر تهران کرج 1380 ثابت
1228 شرکت تام تهران تهران 1379 متحرک
1229 شرکت تام تهران تهران 1379 متحرک
1230 شرکت تام ایران خودرو تهران تهران 1383 متحرک
1231 شرکت تام ایران خودرو تهران تهران 1383 متحرک
1232 شرکت تام ایران خودرو تهران تهران 1387 متحرک
1233 شرکت تام ایران خودرو تهران تهران 1388 متحرک
1234 شرکت تام ایران خودرو - تهران تهران تهران 1390 متحرک
1235 شرکت تامین نیروی انسانی کشتیرانی تهران تهران 1396 متحرک
1236 شرکت تاید واتر هرمزگان بندرعباس 1382  
1237 شرکت تثبیت تهران تهران 1385 متحرک
1238 شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش تهران تهران 1391 ثابت
1239 شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش تهران تهران 1394 ثابت
1240 شرکت تجارت گستر تهران تهران 1390 طبقه
1241 شرکت تجارت گستر تهران تهران 1390 قطعه
1242 شرکت تجارت گستر تهران تهران 1391 ثابت
1243 شرکت تراکتورسازی آذربایجان شرقی تبریز 1386  
1244 شرکت تعاونی اسلامی مجتمع صنعتی رفسنجان کرمان رفسنجان 1380 متحرک
1245 شرکت تعاونی آستان قدس رضوی مشهد مشهد 1382 متحرک
1246 شرکت تعاونی مصرف مرکز جهانی علوم اسلامی قم قم 1384 ثابت
1247 شرکت تکلان طوس     1378  
1248 شرکت تندیس موکت     1379 متحرک
1249 شرکت توانیر تهران تهران 1379 ثابت
1250 شرکت توانیر تهران تهران 1380 متحرک
1251 شرکت توانیر تهران تهران 1380  
1252 شرکت توانیر تهران تهران 1381 متحرک
1253 شرکت توانیر تهران تهران 1387  
1254 شرکت توزیع برق گیلان بندرانزلی 1380 متحرک
1255 شرکت توزیع برق گیلان لاهیجان 1385 متحرک
1256 شرکت توزیع برق هرمزگان میناب 1386 متحرک
1257 شرکت توزیع نیروی برق گیلان صومعه سرا 1378 متحرک
1258 شرکت توزیع نیروی برق گیلان رودسر 1381 متحرک
1259 شرکت توزیع نیروی برق گیلان رودبار 1381 متحرک
1260 شرکت توزیع نیروی برق گیلان تالش 1381 متحرک
1261 شرکت توزیع نیروی برق گیلان بندرانزلی 1381 متحرک
1262 شرکت توزیع نیروی برق گیلان رشت 1382 متحرک
1263 شرکت توزیع نیروی برق زنجان زنجان 1385 متحرک
1264 شرکت توسعه نفت تهران تهران 1387 متحرک
1265 شرکت توسعه یک مپنا گلستان علی آباد 1390 متحرک
1266 شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران تهران تهران 1387 ثابت
1267 شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران تهران تهران 1387 ثابت
1268 شرکت تولیدی نیروی آذرخش تهران تهران 1384 متحرک
1269 شرکت تولیدی و صنعتی بایا توس مشهد مشهد 1380 متحرک
1270 شرکت جبل بر هرمزگان بندرعباس 1386 متحرک
1271 شرکت چوب طرح نوین - منطقه ویژه اقتصادی بوشهر علویه 1381 متحرک
1272 شرکت حنان - وزارت آموزش و پرورش تهران تهران 1379 متحرک
1273 شرکت خدمات انفورماتیک تهران تهران 1397 متحرک
1274 شرکت خدمات انفورماتیک تهران تهران 1398 متحرک
1275 شرکت خدمات هوایی کشور ( آسمان ) تهران تهران 1388 متحرک
1276 شرکت دارو پخش تهران تهران 1380 متحرک
1277 شرکت دارو پخش تهران تهران 1383 متحرک
1278 شرکت دارو سازی جالینوس تهران تهران 1385 ثابت
1279 شرکت داروپخش تهران تهران 1378 ثابت
1280 شرکت داروپخش تهران تهران 1384 متحرک
1281 شرکت داروسازی جالینوس تهران تهران 1382 متحرک
1282 شرکت داروسازی جالینوس - فنی تهران تهران 1388 متحرک
1283 شرکت دال گستر تهران تهران 1386 ثابت
1284 شرکت دال گستر تهران تهران 1388 ثابت
1285 شرکت دال گستر تهران تهران 1390 ثابت
1286 شرکت دال گستر تهران تهران 1395 قطعه اداری
1287 شرکت دال گستر تهران تهران 1395 ثابت
1288 شرکت دال گستر تهران تهران تهران 1389 ثابت
1289 شرکت دخانیات تهران تهران 1384 متحرک
1290 شرکت دلتا فیلم تهران تهران 1379 متحرک
1291 شرکت راد توس مشهد مشهد 1380 ثابت
1292 شرکت راد طوس مشهد مشهد 1380  
1293 شرکت راد طوس مشهد مشهد 1380  
1294 شرکت راد طوس مشهد مشهد 1381 ثابت
1295 شرکت رز سیستم (نگاه فردا)     1379 ثابت
1296 شرکت رسانه تدبیر (شاتل) تهران تهران 1386 متحرک
1297 شرکت رسانه تدبیر (شاتل) تهران تهران 1386 متحرک
1298 شرکت رسانه تدبیر(شاتل) تهران تهران 1385 متحرک
1299 شرکت رسانه تدبیر(شاتل) تهران تهران 1386 متحرک
1300 شرکت رسانه تدبیر(شاتل) تهران تهران 1387 متحرک
1301 شرکت رسانه تدبیر(شاتل) تهران تهران 1387 متحرک
1302 شرکت رسانه تدبیر(شاتل) تهران تهران 1387 متحرک
1303 شرکت رسانه تدبیر(شاتل) تهران تهران 1387 متحرک
1304 شرکت رستا فن تهران تهران 1390 متحرک
1305 شرکت رستافن تهران تهران 1391 متحرک
1306 شرکت رستافن(فن آوری موج خاور) تهران تهران 1389 متحرک
1307 شرکت ژیبادان (شرکت طرح پردازپایا) تهران تهران 1388 متحرک
1308 شرکت ساپکو تهران تهران 1379 متحرک
1309 شرکت ساختمانی دال گستر تهران تهران 1385 ثابت
1310 شرکت سازه خودرو خراسان خراسان   1378 متحرک
1311 شرکت سامان گستر امین تهران تهران 1385 ثابت
1312 شرکت سامانه گستر امین تهران تهران 1385 ثابت
1313 شرکت سایپا تهران تهران 1386  
1314 شرکت سایپا تهران تهران 1387  
1315 شرکت سایپا تهران تهران 1388  
1316 شرکت سایپا تهران تهران 1390  
1317 شرکت سپانیر-عسلویه بوشهر بوشهر 1389 متحرک
1318 شرکت سرمایه گذاری بوعلی تهران تهران 1382 متحرک
1319 شرکت سرمایه گذاری ری تهران شهرری 1384 متحرک
1320 شرکت سرمایه گذاری صبا میهن تهران تهران 1382 متحرک
1321 شرکت سهامی بیمه ایران - شعبه غدیر خراسان مشهد 1383 متحرک
1322 شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام خوزستان بندرماهشهر 1379 ثابت
1323 شرکت سهامی توسعه صنایع جانبی خوزستان اهواز 1378 متحرک
1324 شرکت سهامی توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان اهواز 1379 متحرک
1325 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان اصفهان اصفهان 1384  
1326 شرکت سهامی شیلات ایران خوزستان اهواز 1379 متحرک
1327 شرکت سهلان (شرکت بیمه ایران بجنورد) خراسان شمالی بجنورد 1388 متحرک
1328 شرکت سهلان (شرکت بیمه ایران بجنورد) خراسان شمالی بجنورد 1388 متحرک
1329 شرکت سهلان (شرکت بیمه ایران بجنورد) خراسان شمالی بجنورد 1388 متحرک
1330 شرکت سهلان (شرکت بیمه ایران بجنورد) خراسان شمالی بجنورد 1388 متحرک
1331 شرکت سهلان (شرکت بیمه ایران بجنورد) خراسان شمالی بجنورد 1388 متحرک
1332 شرکت سهلان (شرکت بیمه ایران بجنورد) خراسان شمالی بجنورد 1388 متحرک
1333 شرکت سیمان تهران تهران 1382 متحرک
1334 شرکت سیمان تهران تهران تهران 1385 متحرک
1335 شرکت سیمان فارس نو فارس شیراز 1382 متحرک
1336 شرکت شهرکهای صنعتی قم قم 1384 متحرک
1337 شرکت شهرکهای صنعتی قم قم 1388 متحرک
1338 شرکت شهرکهای صنعتی قم قم قم 1384 متحرک
1339 شرکت شیشه داروی رازی تهران تهران 1382  
1340 شرکت شیلات ایران تهران تهران 1381 متحرک
1341 شرکت شیمین گستر توس مشهد مشهد 1380 ثابت
1342 شرکت شیمین گستر توس مشهد مشهد 1380 ثابت
1343 شرکت صبا میهن تهران تهران 1385 متحرک
1344 شرکت صبا میهن تهران تهران 1386 متحرک
1345 شرکت صنعتی بهشهر تهران تهران 1379 متحرک
1346 شرکت صنعتی بهشهر تهران کرج 1382 متحرک
1347 شرکت صنعتی بهشهر تهران تهران 1385 متحرک
1348 شرکت صنعتی بهشهر تهران کرج 1386 متحرک
1349 شرکت صنعتی بهشهر تهران تهران 1387 متحرک
1350 شرکت صنعتی بهشهر تهران تهران 1387  
1351 شرکت صنعتی بهشهر تهران تهران 1391 متحرک
1352 شرکت صنعتی بهشهر تهران تهران 1392 ثابت
1353 شرکت طراحی مهندسی قطعات کرمان خودرو تهران تهران 1380 متحرک
1354 شرکت طراحی و مهندسی قطعات کرمان خودرو تهران تهران 1380 متحرک
1355 شرکت طرح آفرینش تهران تهران 1386 ثابت
1356 شرکت طرح پرداز پایا   افغانستان 1387 متحرک
1357 شرکت فالق صنعت تهران تهران 1378 متحرک
1358 شرکت فالق صنعت تهران تهران 1383 متحرک
1359 شرکت فالق صنعت تهران تهران 1383  
1360 شرکت فرودگاههای کشور تهران تهران 1380 متحرک
1361 شرکت فرودگاههای کشور تهران تهران 1381  
1362 شرکت فن آوری موج خاور تهران تهران 1386 متحرک
1363 شرکت فن آوری موج خاور تهران تهران 1386 متحرک
1364 شرکت فن آوری موج خاور تهران تهران 1387 متحرک
1365 شرکت فن آوری موج خاور تهران تهران 1387  
1366 شرکت فن آوری موج خاور تهران تهران 1388 متحرک
1367 شرکت فولاد خراسان خراسان نیشابور 1383 متحرک
1368 شرکت فولاد خراسان خراسان خراسان 1385 متحرک
1369 شرکت فولاد خوزستان خوزستان اهواز 1387 متحرک
1370 شرکت فولاد خوزستان خوزستان اهواز 1388 متحرک
1371 شرکت فولاد خوزستان خوزستان اهواز 1389 متحرک
1372 شرکت فولاد خوزستان خوزستان اهواز 1389 متحرک
1373 شرکت فولاد خوزستان خوزستان اهواز 1392 ثابت و متحرک
1374 شرکت فولاد خوزستان خوزستان اهواز 1393 متحرک
1375 شرکت کامپیوتر سروش سیستان و بلوچستان زاهدان 1382 ثابت
1376 شرکت کرمان خودرو تهران کرج 1381 متحرک
1377 شرکت کرمان خودرو تهران تهران 1381 متحرک
1378 شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان خوزستان اهواز 1387 متحرک
1379 شرکت کشت و صنعت دعبل خزایی خوزستان اهواز 1384 متحرک
1380 شرکت کشت و صنعت فارابی خوزستان اهواز 1381 متحرک
1381 شرکت کشت و صنعت فارابی خوزستان اهواز 1384 متحرک
1382 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی تهران تهران 1386 متحرک
1383 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی تهران تهران 1386 متحرک
1384 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تهران تهران 1383 متحرک
1385 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تهران تهران 1383 متحرک
1386 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تهران تهران 1383 متحرک
1387 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تهران تهران 1383 متحرک
1388 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تهران تهران 1383 متحرک
1389 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تهران تهران 1383 متحرک
1390 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تهران تهران 1383 متحرک
1391 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تهران تهران 1383 متحرک
1392 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تهران تهران 1383 متحرک
1393 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تهران تهران 1383  
1394 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تهران تهران 1383 متحرک
1395 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تهران تهران 1383 متحرک
1396 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تهران تهران 1383 متحرک
1397 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تهران تهران 1383 متحرک
1398 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تهران تهران 1383 متحرک
1399 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تهران تهران 1383 متحرک
1400 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تهران تهران 1383 متحرک
1401 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تهران تهران 1383 متحرک
1402 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تهران تهران 1383 متحرک
1403 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تهران تهران 1386 متحرک
1404 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تهران تهران 1397 درب و قفل
1405 شرکت کنتورسازی ایران قزوین قزوین 1383 ثابت
1406 شرکت گاز خراسان مشهد 1379  
1407 شرکت گاز مشهد مشهد 1385 متحرک
1408 شرکت گاز اردبیل اردبیل 1388 متحرک
1409 شرکت گروه سولار مازندران آمل 1386 ثابت
1410 شرکت گمرک جنوب تهران تهران تهران 1380  
1411 شرکت ماد کیمیا فرایند بندر امام خوزستان بندر امام خمینی 1383 متحرک
1412 شرکت مپنا     1379 متحرک
1413 شرکت مپنا تهران تهران 1380 متحرک
1414 شرکت مپنا تهران تهران 1381 متحرک
1415 شرکت مپنا تهران تهران 1381 متحرک
1416 شرکت مپنا تهران تهران 1381 متحرک
1417 شرکت مپنا تهران تهران 1383 متحرک
1418 شرکت مپنا تهران تهران 1383  
1419 شرکت مپنا تهران تهران 1384 ثابت
1420 شرکت مپنا تهران تهران 1386  
1421 شرکت مپنا-نیروگاه عسلویه   عسلویه 1386 متحرک
1422 شرکت مپنا-نیروگاه فردوسی خراسان مشهد 1386 متحرک
1423 شرکت مپنا ( توسعه 2) تهران تهران 1386 متحرک
1424 شرکت مجتمع فولاد خراسان خراسان رضوی نیشابور 1393 متحرک
1425 شرکت محیط کارا-دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان شرقی تبریز 1379 متحرک
1426 شرکت مخابرات هرمزگان بندرعباس 1382 متحرک
1427 شرکت مخابرات اصفهان اصفهان 1382 متحرک
1428 شرکت مخابرات قزوین قزوین 1382 متحرک
1429 شرکت مخابرات قزوین قزوین 1383 متحرک
1430 شرکت مخابرات خوزستان دزفول 1384 متحرک
1431 شرکت مخابرات خوزستان دزفول 1384  
1432 شرکت مخابرات کرمانشاه کرمانشاه 1384 متحرک
1433 شرکت مخابرات خوزستان دزفول 1385 متحرک
1434 شرکت مخابرات قزوین قزوین 1386 متحرک
1435 شرکت مخابرات خوزستان دزفول 1386  
1436 شرکت مخابرات خوزستان آبادان 1386 متحرک
1437 شرکت مدیریت احداث تهران تهران 1378 ثابت
1438 شرکت مدیریت احداث تهران تهران 1384 ثابت
1439 شرکت مدیریت احداث - مشارکت سیمان حماه تهران تهران 1382 ثابت
1440 شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی تهران تهران 1380 ثابت
1441 شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی تهران تهران 1380 ثابت
1442 شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی تهران تهران 1384 متحرک
1443 شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس هرمزگان بندرعباس 1384 متحرک
1444 شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس هرمزگان بندرعباس 1385  
1445 شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران تهران تهران 1379 متحرک
1446 شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران تهران تهران 1380 متحرک