مدیریت موجودی در زنجیره تأمین

 
چکیده هدف این مقاله بازبینی مدیریت موجودی در زنجیره تأمین و مسئله مرتبط به موجودی فعلی آن‌ها در کسب‌وکار امروز و ارائه روشی مفهومی برای مسئله مربوطه است. روش‌شناسی مبتنی بر موجودی که ورودی‌هایی برای روش‌شناسی هستند و منافع که خروجی روش‌شناسی هستند. ...

مدیریت موجودی در  زنجیره تأمین

چکیده

هدف این مقاله بازبینی مدیریت موجودی در زنجیره تأمین و مسئله مرتبط به موجودی فعلی آن‌ها در کسب‌وکار امروز و ارائه روشی مفهومی برای مسئله مربوطه است. روش‌شناسی مبتنی بر موجودی که ورودی‌هایی برای روش‌شناسی هستند و منافع که خروجی روش‌شناسی هستند.

مرور ادبیات در خصوص مدیریت یا کنترل موجودی و هم‌چنین مسائل مرتبط با موجودی در صنعت و پارامترهای مختلف آن انجام‌شده است. یک روش مفهومی برای مسائل موجودی در کسب‌وکار حاضر.

 

کلمات کلیدی: موجودی، مدیریت موجودی، مدیریت زنجیره تأمین، مسائل موجودی

 

1. مقدمه

حوزه مدیریت موجودی  در خصوص خطوط ریز بین زمان مقرر پر کردن، حمل هزینه‌های موجودی، مدیریت دارایی، پیش‌بینی موجودی، ارزیابی موجودی، قابلیت دید موجودی، پیش‌بینی قیمت آتی موجودی، موجودی فیزیکی، فضای فیزیکی موجود، مدیریت کیفیت، پر کردن مجدد، بازگشتی ها و کالاهای معیوب و پیش‌بینی تقاضا است. توازن این الزامات رقابتی منجر به سطوح بهینه موجودی می‌شود که یک فرایند جاری است چراکه کسب‌وکار نیاز به تغییر و واکنش به محیطی وسیع‌تر دارد.

مقدمه موجودی:

موجودی، مواد خام، محصولات در حال پردازش و کالاهای تمام‌شده‌ای است که بخشی از دارایی‌های یک کسب‌وکار در نظر گرفته می‌شوند که برای فروش آماده هستند یا آماده خواهند شد. موجودی نشان‌دهنده یکی از مهم‌ترین دارایی‌های یک کسب‌وکار است.

این مقاله تلاش دارد تا اهمیت موجودی، مسئله موجودی را درک کند و سپس یک روش مفهومی برای مسئله موجودی ارائه کند.

هدف این مقاله عبارت است از:

1- درک مفاهیم موجودی و مدیریت موجودی در زنجیره تأمین

2- تأکید بر مسئله موجودی در کسب‌وکار فعلی

3- تأکید بر مسائل مختلف موجودی در صنعت

4- ارائه یک روش مفهومی برای مسئله مرتبط

مقاله بعد از مرور ادبیات ارائه یک روش مفهومی برای مسئله مرتبط با موجودی سازماندهی‌شده است. نهایتاً، نکات نتیجه‌گیری با برخی جهت‌گیری‌ها برای تحقیقات آتی ارائه‌شده است.

مدیریت موجودی بخشی از مدیریت زنجیره تأمین است که جریان روبه‌جلو و معکوس مؤثر و کارآمد و ذخیره کالاها و خدمات و اطلاعات مربوطه بین نقطه مبدأ و نقطه مصرف را برای رفع الزامات مشتری برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل می‌کند.

مدیریت موجودی به‌عنوان فرایند پیوسته برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و کنترل موجودی تعریف می‌شود که هدف آن به حداقل رساندن سرمایه‌گذاری در موجودی و درعین‌حال توازن عرضه و تقاضا است. به‌طور خاص این فرایند، نظارت بر عرضه، ذخیره و دسترس‌پذیری اقلام برای تضمین عرضه کافی بدون عرضه بیش‌ازحد است.

از اواسط دهه 1990، افزایش زیادی در تعداد سالانه مقالات مدیریت موجودی وجود داشته است. محققان چنین تحقیقاتی را در چندین منظر انجام داده‌اند. ابتدا، اکثر موارد چاپ‌شده در مجلات لجستیک درباره مدل‌های کنترل موجودی سنتی هستند. این مقالات مدل‌های کنترل موجودی سنتی را تحت شرایط خاص ارزیابی می‌کنند یا ملاحظات دیگری را در مدل‌های نهادینه‌شده درج می‌کنند. یک طرح محبوب دیگر درباره توسعه رویکردها برای کاهش کمیت موجودی است که یک انبار باید داشته باشد که اشاره به کاهش موجودی ایمنی با تمرکز موقعیت‌های انبار دارد.

زنجیره تأمین به‌عنوان سیستمی از سازمان‌ها، افراد، فعالیت‌ها، اطلاعات و منابع دخیل در جابجایی یک محصول یا خدمت از تأمین‌کننده به مشتری تعریف می‌شود. فعالیت‌های زنجیره تأمین شامل تغییر منابع طبیعی، مواد خام و اجزاء به یک محصول تمام‌شده است که به مشتری نهایی تحویل داده می‌شود.

شبکه سازمان‌هایی که از طریق پیوندهای بالادست و پایین‌دست در فرایندها و فعالیت‌های مختلفی که در قالب محصولات و خدمات تحویل داده‌شده به مصرف‌کننده نهایی ارزش ایجاد می‌کند، دخیل هستند. مجموعه‌ای از بنگاه‌ها که مواد را به جلو پیش می‌برند. هم‌راستایی بنگاه‌هایی که محصولات یا خدمات را به بازار می‌آورند ازجمله مشتریان نهایی به‌عنوان بخشی از زنجیره تأمین. مجموعه‌ای از سه یا چند نهاد (سازمان یا فرد) که مستقیماً در جریان‌های بالادست و پایین‌دست محصولات، خدمات، امور مالی و یا اطلاعات از یک منبع به یک مشتری دخیل هستند. موجودی، بخشی از زنجیره تأمین یا مدیریت زنجیره تأمین است که تمرکز کلی آن بر مدیریت موجودی از تأمین‌کننده به مشتری و بالعکس است.

دیدگاه فرایند زنجیره تأمین:

1) دیدگاه چرخه‌ای- که در آن فرایندها در یک زنجیره تأمین به مجموعه‌ای از چرخه‌ها تقسیم می‌شوند که هر یک در رابط بین دو مرحله متوالی از یک زنجیره تأمین اجرا می‌شود همان‌طور که در شکل 1 نشان داده‌شده است.

 رسانه مقاله 1

شکل 1: دیدگاه چرخه زنجیره تأمین

2) نمای دفع/کشش-  که در آن فرایندها در زنجیره تأمین به دودسته بسته به این‌که در واکنش به سفارش مشتری یا پیش‌بینی سفارش‌های مشتری انجام می‌شود تقسیم‌بندی می‌شوند. فرایندهای کشش با سفارش یک مشتری آغاز می‌شوند درحالی‌که فرایندهای دفع با پیش‌بینی سفارش‌های مشتری آغاز و اجرا می‌شوند.

 مقاله1-روش دفع

شکل 2: نمای دفع/ کشش زنجیره تأمین

مدیریت زنجیره تأمین:

-         به جریان کلی مواد از تأمین‌کنندگان تا مصرف‌کنندگان نهایی می‌پردازد.

-         هماهنگ کردن الزامات مشتری با کمبود مواد از تأمین‌کنندگان برای تأثیرگذاری بر توازن بین آن چه اغلب به‌عنوان هدف‌های متضاد خدمت بالای مشتری، مدیریت موجودی کم و هزینه واحد کم مشاهده می‌شود همان‌طور که در شکل 2 بالا مشاهده می‌شود.

-         دو یا چند بنگاه در زنجیره تأمین وارد شونده در وارد یک توافق بلندمدت، توسعه اعتماد و تعهد به رابطه، تلفیق فعالیت‌های لجستیک ازجمله اشتراک‌گذاری داده‌های تقاضا و فروش، پتانسیلی برای تغییر در محل کنترل فرایند لجستیک.

-         فرایند مدیریت استراتژیک جابجایی و ذخیره موجودی مواد، قطعات و کالاهای تمام‌شده از تأمین‌کنندگان تا بنگاه و نهایتاً به مشتری.

-         پیشرفته‌ترین حالت در توسعه تحولی فعالیت‌های خرید، تدارک و دیگر فعالیت‌های زنجیره تأمین. در سطح عملیاتی، این باعث می‌شود تا عملکردهایی که به قدمت خود تجارت هستند به دنبال کالا باشند، آن‌ها را خرید کنند و ذخیره و توزیع کنند. در سطح استراتژیک، یک‌رشته نسبتاً جدید و به‌سرعت در حال گسترش است که شیوه‌ای را که عملیات تولید و غیر تولید نیازهای مشتریان خود را رفع می‌کنند تغییر می‌دهد همان‌طور که در شکل 2 نشان داده‌شده است.

-         مدیریت روابط بالادست و پایین‌دست با تأمین‌کنندگان و مشتریان برای تحویل ارزش برتر مشتری به هزینه کمتر برای زنجیره تأمین به‌طورکلی.

-         هماهنگی سیستمی و استراتژیک عملکردهای کسب‌وکار سنتی و تاکتیک‌های این عملکردهای کسب‌وکار در شرکت خاص یا در طی کسب‌وکارها در زنجیره تأمین برای بهبود عملکرد بلندمدت شرکت‌های فردی و زنجیره تأمین به‌طورکلی است.

-         مجموعه‌ای از رویکردهای استفاده‌شده برای تلفیق مؤثر تأمین‌کنندگان، تولیدکنندگان، انبارها و مخازن به‌نحوی‌که کالا با کمیت درستی به موقعیت‌های درست و در زمان درست تولید و توزیع شود، تا هزینه‌های گسترده سیستم را هم‌زمان با ارضای الزامات سطح خدمت به حداقل برساند.

مرور ادبیات

-         Olsson بیان کرد که یک‌قلم با یک‌عمر ثابت، در حداکثر زمان عمر قفسه خود از بین می‌رود و باید دور انداخته شود [1].

-         نظارت دقیق نیمه‌عمر، یک هدف فناوری‌هایی است که برای جمع‌آوری و انتقال داده درباره حالت یک محصول توسعه‌یافته‌اند. موارد الزام‌آور اقلام، درصورتی‌که دما از طیف از پیش تعیین‌شده فاصله بگیرد، آن قلم فاسد می‌شود و باید دور انداخته شود [2].

-         پیشرفته‌ترین حالت در توسعه تحولی خرید، تدارکات و دیگر فعالیت‌های زنجیره تأمین. در سطح عملیاتی، این باعث می‌شود تا عملکردهایی که به قدمت خود تجارت هستند به دنبال کالا باشند، آن‌ها را خرید کنند و ذخیره و توزیع کنند. در سطح استراتژیک، یک‌رشته نسبتاً جدید و به‌سرعت در حال گسترش است که شیوه‌ای را که عملیات تولید و غیر تولید نیازهای مشتریان خود را رفع می‌کنند تغییر می‌دهد [3].

-         مجموعه‌ای از رویکردهای استفاده‌شده برای تلفیق مؤثر تأمین‌کنندگان، تولیدکنندگان، انبارها و مخازن به‌نحوی‌که کالا در کمیت درست، به موقعیت‌های درست و در زمان درست تولید و توزیع شود تا هزینه‌های گسترده سیستم را هم‌زمان با رفع الزامات سطح خدمت به حداقل برساند [4].

مشکلات فعلی مدیریت موجودی

-         سیاست‌های نگهداری

-         هزینه حمل‌ونقل

-         هزینه نگهداری

-         هزینه سفارش

گام‌هایی برای کاهش مشکلات ذکرشده:

-         بهبود عملکرد

-         بهبود ساختار سیستم

-         تلفیق فناوری

روش‌هایی برای رسیدگی به مشکلات موجودی:

-         شناسایی مشکلات مختلف موجودی فعلی از طریق مشاهده مستقیم در صنعت

-         مرور ادبیات یعنی نظریه‌های مفاهیم و یافته‌های تحقیقات قبلی

-         فرمول‌بندی فرضیه و جمع‌آوری داده برای اجرا

-         تحلیل داده‌ها و تهیه گزارش يا خروجی روش و همان‌طور که در شکل 3 زیر نشان داده‌شده است

 مقاله1-روش مفهومی

شکل 3: روش مفهومی برای مسائل موجودی

 

نتیجه‌گیری‌ها:

این مقاله یک روش مفهومی برای مسئله موجودی ارائه می‌کند. مسئله لجستیک کلیدی در اینجا بسته به مسئله موجودی درونی یا بیرونی آن ذکرشده است. انتظار می‌رود که این روش برای سازمان در استفاده از کارایی مدیریت زنجیره تأمین بسیار مفید باشد. به یک اعتبارسنجی تجربی برای روش ارائه‌شده نیاز است. اطلاعات دو جهتی در سطوح مختلف در تمام سطوح بر زنجیره تأمین تأثیر می‌گذارند و باید برای کاهش انحراف اطلاعات مدیریت شوند.

موجودی زمینه مهمی است که هر شرکت باید بر آن تمرکز کند و خود را در این خصوص از رقبای خود متمایز کند. با تقاضای رو به رشد برای انواع مختلف محصولات موجود در سراسر جهان، انتظارات افراد برای هر محصول در حال تغییر است. اگر یک شرکت بخواهد تا در بلندمدت دوام بیاورد، باید به زمینه زنجیره تأمین و موجودی توجه خاصی داشته باشد. تحقیق برای کاهش هزینه محصول و بهبود کیفیت با نرخ‌های شکست کاهش‌یافته موردنیاز است.

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 
  • آدرس دفتر مرکزی: تهران، کوی نصر، نبش خیابان ۱۲ پلاک ۱۳ طبقه ۳
  • تلفن: 6-88230764-(021)
  • ایمیل:Info@TechMachine.co
  • کارخانه: تهران، ملارد، شهرک صنعتی صفادشت، بلوار خرداد، خیابان پنجم غربی، پلاک 132
  • تلفن: 3-65438450-(021)

شبکه های اجتماعی :

همکاران :