۱۵ آذر ۱۳۹۹

سازه های نیم طبقه پیش ساخته (مزانین)

• سیستم نیم طبقه انبار، راهکاری مناسب جهت استفاده از ارتفاع انبار می باشد.

• این سیستم بدون نیاز به عملیات ساختمانی امکان افزایش سطح فضای انبار تا ۳ طبقه را فراهم می آورد.

• امکان نصب بالابر جهت سهولت استفاده وجود دارد.

• این سازه بر اساس نوع سفارش در سایزهای مختلف و جهت بارهای مختلف طراحی می گردد.


ویژگی های سیستم:

• استفاده حداکثر از فضای موجود 

• سرعت و سهولت نصب

عدم ایجاد آلودگی در محیط هنگام نصب

• امکان دمونتاژ و مونتاژ مجدد

• امکان جابجایی سازه

• امکان عبور نور (در صورت استفاده از کفی فلزی مشبک)

• سادگی و سرعت نصب در سالن های موجود.

Loading