۴ بهمن ۱۳۹۹

قفسه بندی ثابت اداری و کتابخانه

سیستمی مناسب برای نگهداری کتاب، زونکن، نوارهای ویدئو ، CD می باشد.

در این سیستم با نصب قطعات جانبی نگهداری از پوشه آویز افقی و پوشه آویز عمودی و انواع برگه ها و اسناد، میسر می گردد.

مشخصات قفسه بندی ثابت اداری و کتابخانه

مشخصات فنی:

• ارتفاع: بین 150 تا 300 سانتی متر

• عمق طبقات: 25  الی 50 سانتی متر 

• طول طبقه: 96 سانتی متر ( استاندارد)

• ضخامت طبقه: 2.5 سانتی متر می باشد که بدون پیچ و مهره به پایه ها متصل می گردد و قابلیت بالا و پایین رفتن در فواصل  2 سانتی متری را دارا می باشد.

• ضخامت پایه: 3.5 سانتی متر است که در واحدهای پیوسته به صورت مشترک استفاده می گردد.

• دیواره کناری: این قطعه در ابتدا و انتهای هر مجموعه از قفسه بندی نصب می گردد و از نوع فلزی یا ورق MDF می باشد.

• در قفسه های پیوسته از دیواره MDF برای جداسازی قفسه ها از یکدیگر استفاده می شود.

• در مورد سفارشات خاص امکان انجام تغییراتی در استانداردهای فوق وجود دارد.

Loading