۴ بهمن ۱۳۹۹

بایگانی هوشمند چرخشی

سیستمی هوشمند برای نگهداری و مدیریت اسناد، مدارک، اقلام ویژه و مدارک پزشکی می باشد. 

در این سیستم اسناد و قطعات به سرعت و به صورت هوشمند در دسترس کاربر قرار می گیرد و کاربر همزمان از سیستم به عنوان آرشیو و میز کار استفاده می نماید.


ویژگی ها:

• ظرفیت بیشتر تا  %70

• صرفه جویی در زمان و هزینه های جاری

• کاملا هوشمند و قابل برنامه ریزی

• ایمنی کامل مدارک و اسناد

• قرار گرفتن سریع اسناد در مقابل کاربر

Loading