۱۵ آذر ۱۳۹۹

تجهیزات جانبی

• کشوی فایل آویز افقی: قطعه ای کارآمد برای استفاده از انواع پوشه ها و فایل های آویز افقی می باشد.

• کشوی فایل آویز عمودی: این قطعه برای استفاده از انواع پوشه ها، فایل ها و زونکن های آویز عمودی به کار می رود

• جدا کننده طبقات: امکان تقسیم طولی طبقات را به اندازه های دلخواه بوجود می آورد. این قطعه بدون استفاده از پیچ و مهره و به سادگی به طبقات متصل گردیده و در طول طبقات قابل تغییر است.

• میز کشویی: این میز در زیر طبقات سیستم قفسه بندی اداری نصب گردیده و برای استفاده از مدارک کاربرد، فراوانی دارد

• طبقات کشویی: این نوع طبقات به صورت کشویی عمل کرده و امکان دسترسی مستقیم به کالاها و اسناد را بدون نیاز به خارج نمودن آنها از طبقات فراهم می آورد.

Loading