۴ بهمن ۱۳۹۹

سازه های نگهداری سکه , مهر و اشیاء عتیقه

این سیستم بر اساس ابعاد سکه، مهر و هر نوع شی ء کوچک قابل طراحی و ساخت است.

علاوه بر موارد فوق در از سایز های بزرگتر آن می توان جهت نگهداری لباس، قالیچه و ... استفاده نمود. 

کشو های این سیستم می تواند به صورت سوراخدار ساخته شود تا جریان هوا بر روی کالا وجود داشته باشد.

ابعاد و ظرفیت تحمل بار این کشوها بر حسب نیاز مشتری طراحی می گردد.

Loading