۳ شهریور ۱۳۹۸
 2 - 65438450 - (021)

سیستم آویز تابلو

سیستم آویز تابلو برای نگهداری انواع تابلو، عکس، فرش و نقشه طراحی گردیده و علاوه بر صرفه جویی درفضا و افزایش ظرفیت، بهترین راه حل برای دسترسی راحت و افزایش ایمنی این نوع اشیاء می باشد.

این سیستم در دو نوع عمودی و افقی ساخته می شود.

  • کاخ گلستان

  • کاخ گلستان

  • کتابخانه و موزه ملک تهران

  • موزه آستان قدس رضوی