۱۵ آذر ۱۳۹۹

سیستم آویز تابلو

سیستم آویز تابلو برای نگهداری انواع تابلو، عکس، فرش و نقشه طراحی گردیده و علاوه بر صرفه جویی درفضا و افزایش ظرفیت، بهترین راه حل برای دسترسی راحت و افزایش ایمنی این نوع اشیاء می باشد.

این سیستم در دو نوع عمودی و افقی ساخته می شود.

Loading