۴ بهمن ۱۳۹۹

قفسه بندی متحرک نیمه سنگین ( Long Span )

این سیستم به دلیل برخورداری از مزایای سیستم های متحرک و عدم وجود محدودیت در چیدمان ، توانایی لازم برای بهره برداری از فضا و صرفه جویی در هزینه های قفسه بندی را دارا بوده و مناسب برای اشیاء و قطعات نیمه سنگین موزه ای است.

 علاوه بر امکان ذخیره سازی کالاهای سنگین تر از حد متعارف، این سیستم امکان نگهداری اشیائی با طول های بیشتر از حد معمول را فراهم می سازد.

Loading